Politi-offensiv mot rus i trafikken over hele landet

13.12.19

Politi-offensiv mot rus i trafikken over hele landet

Politiet ruller ut flere hundre spyttestere over hele landet for å ta flere som kjører i ruspåvirket tilstand.

UP har brukt spyttestere enkelte steder i landet i snart fem år. Utstyret har avdekket mange bilførere som har vært ruset på narkotika og medikamenter.
Nå skal politiet utstyre patruljer over hele landet med en ny type spyttestere. Satsningen skal bidra til at politiet tar enda flere bilførere som kjører i  ruspåvirket tilstand.
– Spyttestene kan brukes på alle som stanses i kontroll. En spyttest kan brukes på lik linje med et alkometer. Når politiet har grunn til å mistenke
påvirkning av andre rusmidler enn alkohol, så fremstilles vedkommende fører for bevisopptak (blodprøve). Politiet har statistikk over hvor mange som anmeldes for ruspåvirket kjøring, men ikke hvor mange av dem som i forkant ble kontrollert med alkometer eller spyttester da dette er noe som kan kreves avlagt av enhver som kjører bil, opplyser Utrykningspolitiet. UP har siden 2015 hatt 20 spyttestere fordelt på distriktene over hele landet.
Det avdekker kun toppen av isfjellet. Politiets anslag og statistikker er nedslående:

• I 2018 tok politiet totalt 9500 for ruspåvirket kjøring.
• Ifølge politiets anslag er det 140.000 ruspåvirkede kjøreturer i Norge daglig
• I tre av ti alvorlige trafikkulykker var føreren påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
• Mange som blir tatt i pillerus har brukt smertestillende medisiner, sovemedisiner eller beroligende legemidler.

Spyttesterne er et mobilt apparat som avdekker innholdet i bilførerens spytt. Det kalles immunologisk analysemetode,
og fungerer på samme måte som urintester, bortsett fra at det er spytt som måles. Spytt samles og analyseres på stedet i noen minutter.
Prøven sier ingenting om hvor stor konsentrasjonen er, kun om det er funnet rusmiddel eller ikke. Ifølge UP har politiet svært god erfaring
med spyttesterne som har vært i bruk siden 2015.

Les hele artikkelen i Motorføreren 5-2019 her.