amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net
Promillekjørere kan få beholde sertifikatet

19.08.16

Promillekjørere kan få beholde sertifikatet

Nye tall fra UP viser at det stoppes mange ruspåvirkede sjåfører som kjører uten førerkort. Førerkortet er inndratt ved tidligere forseelser.

 

MA foreslår å la dem få beholde sertifikatet, hvis bilen har en alkolås som garanterer at bilen ikke kan kjøres med promille.

I en pressemelding i dag tar MA utgangspunkt i tall fra UPs kontroller i juni og juli. Disse viser at er det har blitt tatt et større antall ruspåvirkede sjåfører: Av disse 380 ruspåvirkede sjåførene oppgis det at omtrent halvparten allerede hadde mistet førerkortet.

- Dette er en foruroligende indikasjon på at det er mange ruspåvirkede sjåfører uten førerkort på veiene. Det er selvsagt positivt at UP får stoppet noen av dem, men det må settes inn tiltak som hindrer fyllekjørerne fra å komme ut på veien og være til fare for andre og seg selv, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i trafikantorganisasjonen MA – rusfri trafikk og livsstil.

Promille forhindrer start

Inndragning av førerkortet, eventuelt også en fengselsstraff, ser ikke ut til å hindre en del sjåfører fra å sette seg bak rattet og på ny kjøre i ruspåvirket tilstand. Derfor ønsker MA at promillekjørere som er fradømt sertifikatet, alternativt kan få kjøre hvis bilen deres får installert alkolås.

- Dermed kan de ikke starte bilen med promille og forhindres fra å komme seg ut på veien når de har drukket alkohol, sier Kristoffersen.

Alkolås

Programmer der promillekjørere som en del av soningen kan ha alkolås i bilen i stedet for og miste sertifikatet er allerede innført i blant annet Sverige, Finland, flere andre europeiske land og ikke minst en rekke stater i USA og Canada. Erfaringene synes å være gode.

En slik ordning ble i 2012 utredet og anbefalt også i Norge. Forslaget var opprinnelig rettet mot en høyrisikogruppe av promillekjørere – nettopp de som kan være tilbøyelige til å fortsette å kjøre selv om førerkortet er inndratt. Utredningen påpekte at alkolås sammen med et oppfølgingsprogram mot ruspåvirket kjøring vil bli et effektivt tiltak mot promillekjøring.

- Alkolåsen vil hindre sjåføren fra å kunne starte bilen hvis han har promille. Det er et effektivt tiltak for å stoppe gjentatt promillekjøring. Og dette skal ikke være en lettvint måte å unngå å miste sertifikatet. Det må være omfattende krav til oppfølging, blant annet med lege og et program for gode holdninger til rus og trafikksikkerhet. Samtidig skal det være meget strenge reaksjoner hvis alkolåsen har registrert at sjåføren har prøvd å få start på bilen med promille, sier Kristoffersen.

Andre enn verstingene

MA mener for øvrig at en innføring av denne typen alkolåsprogrammer vil bidra til tryggere veier og at de som får alkolås i bilen får en mer bevisst holdning. Derfor burde også andre enn «verstingene» få mulighet til å være med i en ordning med alkolås som alternativ til å miste sertifikatet.

- Utredningen av alkolåsprogrammet ser ut til å ha stoppet opp siden 2012. Nå må det få ny aktualitet. For ved siden av politiets ruskontroller langs veiene og godt holdningsarbeid, mener vi at bruk av alkolås kan ha en effektivt forebyggende virkning også på dette området. Et annet tiltak mot gjentatt og alvorlig ruskjøring kan være å inndra bilen, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA.