Foto: Knut Opeide, SVV

23.03.18

Salting av veiene gir økt trafikksikkerhet!

Saltet brukes som hjelpemiddel i driften av norske vinterveier for å opprettholde god framkommelighet og trafikksikkerhet.

Ifølge Statens vegvesen er målet mest mulig bar vei der trafikken er som størst – rett og slett fordi det gir størst trygghet. Saltet bidrar til å opprettholde bar vei ved kuldegrader og gjenopprette bar vei etter snøvær. Det er svært mange faktorer som påvirker trafikksikkerheten langs en veistrekning, og derfor er det utfordrende å isolere effekten av et spesifikt virkemiddel.

Likevel er det gjort en del undersøkelser på saltingens effekt på trafikksikkerheten. Trafikksikkerhetshåndboka har undersøkt effekten av salting, og kommet fram til at det ved innføring av salting i hele vintersesongen ble funnet en reduksjon av antall personskadeulykker på 15 % og en reduksjon av antall materiellskadeulykker på 19 %. Les hele artikkelen i Motorføreren 1-2018.