Slik skal Vegvesenet stoppe versting-vogntogene

03.12.19

Slik skal Vegvesenet stoppe versting-vogntogene

Norge først i verden med strenge dekk-krav. Nye dekkregler og flere kontroller skal gjøre det tryggere
å ferdes på norske veier.

Tungtrafikken har økt kraftig de siste årene. Samtidig har hele transportbransjen blitt mer internasjonal. Det merkes veldig godt på antallet utenlandske
vogntog på norske veier. Du skal ikke følge med lenge i trafikken før du oppdager at det er vogntog med skilter fra øst i Europa, som dominerer her. Dette gir også noen utfordringer, ikke minst på vinteren. Dessverre har det lenge vist seg at en del tunge kjøretøy ikke er godt nok skodd etter forholdene. Det handler om dårlig eller mangelfull dekkutrustning og utstyr generelt. I noen tilfeller kommer dette også i tillegg til manglende erfaring med å kjøre på vinterføre. Den kombinasjonen kan være svært skummel. De siste vintersesongene har det vært svært mange episoder med vogntog,
som med dårlig eller mangelfull dekkutrustning har skapt farlige situasjoner. I beste fall er det snakk om utforkjøring eller at de kjører seg fast (og skaper køer) – i verste fall ulykker. Nå tar samferdselsministeren nye grep for å få bukt med dette problemet.

Først i verden
– Fjorårets vinter var preget av alvorlige ulykker og fastkjøringer. Derfor innfører vi nå strengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy, samt økte gebyrsatser for brudd på kravene til vinterutrusting. Samtidig styrker vi kontrollvirksomheten i Statens vegvesen med 20 millioner kroner, slik at vi får enda flere kontroller i vinterperioden. Farlige vogntog skal bort fra norske vinterveier, sier samferdselsminister Jon Georg Dale, i en uttalelse.

Kravene til vinterdekk som nå blir innført, går ut på at det bare er dekk merket med "alpesymbolet" som vil være godkjent på drivende og styrende aksler på tunge kjøretøy. Disse dekkene har vist seg å ha bedre akselerasjonsevne på vinterføre, og vil derfor bidra til bedre framkommelighet.

Les hele artikkelen i Motorføreren 5-2019 her.