Stadig færre ruskontroller

14.01.19

Stadig færre ruskontroller

Mens antall ruskontroller gjennomført av Utrykningspolitiet (UP) holder seg stabilt, viser ferske tall for 2018 at antall ruskontroller gjennomført av resten av politiet har gått drastisk ned. 

I 2018 ble det gjennomført 397.634 ruskontroller av annet politi enn UP. Dette er over 200.000 færre ruskontroller enn året før. Nedgangen i antall ruskontroller gjennomført av øvrig politi er redusert med hele 56 prosent siden 2005.

– Dette er en betenkelig utvikling. Tilfeldige ruskontroller er fortsatt svært viktig for å forebygge ruskjøring og i verste fall dødsulykker i trafikken, sier generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen. 

Ifølge politiets kontrollstatistikk skyldes den nedadgående trenden i antall kontrollerte førere blant annet endringer i resultatmål, samt krav til at alle kontrollerte førere skal alkoholtestes.

UP har på sin side opprettholdt antall ruskontroller i 2018, og gjennomførte 528.530 kontroller sammenlignet med 492.418 året før.

– Det er positivt at UP har økt antall kontroller fra i fjor, og når det totale antallet ruskontroller har gått ned er det enda tydeligere hvilken viktig jobb UP gjør, sier generalsekretær Kristoffersen.

UP avdekker stadig flere rusførere, noe de selv mener skyldes økt satsing i kombinasjon med økt bruk av analyseinstrument for å avdekke ruspåvirkning av annen rus enn alkohol. Patruljer som jobber systematisk med ruskontroller over tid, melder at de merker en nedgang i antall ruskjørere i Norge.

– Det er bra at kontrollene har blitt mer målrettet, men vi håper at UP også kan øke ytterligere. Vi ser at antallet dødsulykker hvor rus antas å ha hatt en medvirkende årsak, holder seg noenlunde stabilt på rundt 20 prosent, opplyser Kristoffersen.

Forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI) og forsker på trafikksikkerhet, Rune Elvik, har tidligere uttalt at det må bli flere trafikkontroller og mer synlig politi ute på veiene. Forskningen viser at dersom publikum opplever at risikoen å bli tatt er høy, kjører de mer lovlydig.

Det totale antallet ruskontroller nasjonalt i 2018 var på 926.164, og i 2017 var tallet 1.107.001.