amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net
Mer uoversiktlig på sjøen

02.08.18

Mer uoversiktlig på sjøen

Fritidsbåtlivet er i vekst, samtidig viser foreløpige tall fra Redningsselskapet at de har rykket ut på 422 flere oppdrag denne sommeren sammenlignet med i fjor. Promillekjøring er en av faktorene som går igjen.

– Med det fine været vi har hatt i sommer er det flere som oppholder seg på sjøen av både harde og myke trafikanter. I tillegg blir fritidsbåtene flere, vannscootersalget øker og kajakkpadling blir mer og mer populært, sier generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Ifølge båtbransjeforbundet Norboat sin Båtlivsundersøkelse 2018 har antall båter i norske husstander økt med i underkant av 200.000 siden 2011.
Da er det ekstra viktig å opptre hensynsfullt og aktsomt. Mediebildet har de siste månedene vært preget av mange saker som omhandler ulykker og folks atferd til sjøs. Spesielt høy fart og promille går igjen som ulykkesfaktorer.

Mange oppdrag
Foreløpige tall fra Redningsselskapet viser at de i år har hatt 3889 oppdrag i sommermånedene mai, juni og juli. Dette er som nevnt innledningsvis 422 flere oppdrag enn på samme tid i fjor.

De har hjulpet 241 båter som har gått på grunn og reddet 23 personer fra drukning. Redningsselskapet opplyser at det også er mange personer som dessverre har druknet i sommer, fordi det har vært mye bading og mye båtkjøring.

– Tallene fra Redningsselskapet viser at mange lokkes ut på sjøen når det er stabilt godt vær, og at flere av disse har manglende kompetanse og erfaring, sier Kristoffersen.

Generalsekretæren minner om at på sjøen som på veien fører høy fart, rus og manglende bruk av sikkerhetsutstyr til at risikoen for alvorlige ulykker er stor.

Lavere promillegrense
MA – Rusfri Trafikk ønsker først og fremst en ytterligere forbedring av folks holdning til å nyte alkohol til sjøs. Per i dag er promillegrensen for fritidsbåtførere 0,8, mens den for bilførere er 0,2.

– Vi mener det er et viktig tiltak for trafikksikkerheten på vannet å sette ned promillegrensen til 0,2. I tillegg ønsker vi mer ressurser til hyppigere politikontroller langs kysten, mener Kristoffersen.

En undersøkelse Kantar TNS gjorde på oppdrag fra MA – Rusfri Trafikk i 2017 viser at 1 av 5 båtførere drikker på sjøen, men samtidig at 7 av 10 nordmenn vil ha lavere promillegrense til sjøs.

– Skal du nyte sjølivet utover sensommeren må hodet være klart og kroppen uthvilt. Sett sikkerheten i høysetet og hold en moderat fart, oppfordrer Kristoffersen.