Tok opp alkolås-program for promilledømte
14.02.19

MA – Rusfri Trafikk diskuterte alkolåsprogram for promilledømte i møte med samferdselsminister Jon Georg Dale torsdag denne uken.

Hvert år blir 10.000 personer tatt for ruskjøring i Norge. Av de utrykningspolitiet (UP) tar, mangler halvparten førerkort. Det betyr at veldig mange fortsetter å kjøre i fylla, også etter at de er blitt fradømt førerretten.

– For å få ned antallet ruskjørere i trafikken mener vi i MA – Rusfri Trafikk at Norge må ta i bruk alkolås for promilledømte, på lik linje med Sverige, Finland, USA, Canada og andre land, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen. - Da vil vi også kunne luke ut de notoriske fyllekjørerne, som kjører uten førerkort.

Dette var hovedbudskapet hun og trafikksikkerhetsrådgiver Anne Beate Budalen tok opp i møtet med ministeren denne uken.

Samfunnsnyttig og ansvarliggjørende 
I korthet innebærer alkolåsprogrammet at alle som blir dømt for promillekjøring får muligheten til å velge å installere en alkolås som et alternativ til å miste førerkortet.

– Du blir pålagt å montere en godkjent alkolås i ditt eget kjøretøy, og forplikter deg naturligvis til ikke å bruke andre kjøretøy enn det som har installert alkolås, forklarer Fjellvang Kristoffersen.

Vanligvis må promillekjøreren selv sørge for å få installert alkolåsen i det kjøretøyet som skal brukes i tapstiden, og betale kostnadene for dette.

Tok opp alkolås-program for promilledømte

– Sverige, som har hatt ordningen siden 2003, har gjort dybdeundersøkelser blant brukerne, og rapporterte resultater er gode. Flertallet reduserte sitt alkoholforbruk vesentlig eller sluttet helt å drikke, samtidig som de kunne beholde jobb og unngå sosial isolasjon, forteller generalsekretæren.

Ikke tatt tak i siden 2012
Det antas at kostnadsprisen vil ligge på ca. 1300 kr per måned for en alkolåsperiode på to år. Promillekjøreren vil få utstedt et eget førerkort med kode for alkolås, som etter seks måneder fornyes ved dokumentasjon av nødvendige legeundersøkelser og godkjente servicer av alkolåsen. Hensikten med legeundersøkelsene er primært å få avklart om personen oppfyller kravet til trafikal edruelighet.

Ordningen har blitt utredet og anbefalt i to omganger tidligere, med mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet. Men tiltaket har aldri blitt iverksatt. 
MA - Rusfri Trafikk oppfordrer regjeringen og samferdselsministeren til å ta opp igjen dette tiltaket, og utrede et forslag til alkolåsprogram for Norge.

På bildene under tester samferdselsminister Jon Georg Dale alkolås.