#TryggSommer 2020

17.06.20

#TryggSommer 2020

For fjerde året på rad legger Trafikksikkerhetsforeningen ut på sommerturné for å informere trafikantene om farene i trafikken. 

Samtidig som de ønsker å gi gode råd på veien for en trygg og god sommer.  Kampanjen går under #TryggSommer og har egne hjemmesider www.tryggsommer.no.

Flere nordmenn skal ut på ukjente veier med ukjente større kjøretøy. TSF frykter at veidøden denne sommeren blir like høy som tidligere år, om ikke høyere. Derfor er vi nødt til å ta forhåndsregler når man beveger seg ut i sommertrafikken. Pinsehelgen som var gir oss en indikasjon på hva sommeren kan bringe er jeg redd for, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen.

Målet er å nå flest mulig av sommertrafikantene via tradisjonell media og sosiale media kampanjer. TSF er i dialog med hotell og campingplasser for slik at unødvendige møter unngås pga corona-pandemien.

Hvorfor: De fem siste årene har det i gjennomsnitt blitt drept 35 personer og 212 har blitt hardt skadd i sommertrafikken hvert år. Da TSF startet opp med sin sommerkampanje i 2017 var tallene henholdsvis 52 drepte og og 235 hardt skadde. - Vi ser at det nytter og tallene går ned. Men disse tallene er fortsatt skremmende høye, og vi må reagere på veidøden, avslutter Tangstad-Holdal.