Uforsvarlig å si nei til alkolås-forslaget fra KrF
21.06.17

19 mennesker ble i 2016 drept som et resultat av fyllekjøring. KrF-forslaget om alkolås i alle nye biler kan redde flere titalls liv hvert år.

Det sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen etter at KrF har fremmet et forslag til Stortinget om å få utarbeidet et regelverk som sikrer at alle nye norskregistrerte kjøretøy får alkolås installert. Stortinget har allerede bestemt at buss og taxi skal ha alkolås.

- Dersom man skal nå de ambisiøse målene i Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, vil alkolås i alle biler være et nødvendig tiltak. Dette forslaget sikrer en god og bred debatt på stortingsnivå, og vi er spent på videre vedtak, sier Fjellvang Kristoffersen.

Rus i 23 prosent av dødsulykkene

Ruspåvirkning har i 2016 vært en medvirkende faktor i hele 23 prosent av dødsulykkene på norske veier. Dette går frem av den årlige dybdeanalysen fra Statens Vegvesen (SVV) om årsakene til dødsulykker på norske veier.

– Det er ofte flere årsaker til en dødsulykke, og i ettertid er det ikke alltid mulig å fastslå om ulykken skyldes for eksempel høy fart, uoppmerksomhet eller manglende førerdyktighet. Mange ganger er det en kombinasjon av flere forhold. Likevel ser vi altså helt tydelig at alkolås på norske biler kunne ha forhindret at 19 mennesker døde og 3 ble hardt skadd i 2016, sier Fjellvang Kristoffersen.

Bilder 4804-mindre

Alkolås mest effektivt

Hun er naturlig nok sterk tilhenger av tradisjonelle tiltak som hyppige politikontroller og holdningkampanjer, men mener at dette ikke er tilstrekkelig når målet er å få fjernet all fyllekjøring fra norske veier.

– Alkolås vil være den mest effektive metoden. Dersom de andre partiene på Stortinget virkelig mener alvor med Nullvisjonen, bør de si ja til forslaget fra KrF. Teknologien er velprøvd, og den stanser fyllekjørerne effektivt. Vi vet at folk som kjører i fylla, gjerne gjør det om og om igjen. Vi kan ikke se en eneste relevant innvending mot å innføre et tiltak som så effektivt setter en stopper for potensielle drapsmenn på veiene våre, sier Fjellvang Kristoffersen.


For spørsmål eller ytterligere kommentarer:
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen (generalsekretær MA-rusfri trafikk), 926 43 804

Uforsvarlig å si nei til alkolås-forslaget fra KrF