Vel overstått landsmøte 2018

13.06.18

Vel overstått landsmøte 2018

Den 8. og 9. juni ble MA - Rusfri Trafikk sitt landsmøte avholdt på Radisson Blu Resort Hotel i Trysil. Organisasjonen fortsetter å jobbe med politiske saker for å nå målet om en rusfri trafikk - nullvisjonen. 

Om lag 60 delegater og i underkant av 100 deltakere var samlet da Trysil avdeling inviterte til årets store organisasjonssamling. Sist Trysil hadde landsmøte var i 1994, og selv om arrangementet har blitt mindre siden den gang, ble flere viktige saker behandlet under årets begivenhet.

Blant annet ble det vedtatt at MA - Rusfri Trafikk skal fortsette å jobbe for alkolås i all persontransport mot vederlag på vei, inkludert taxi. Det må brukes moderne, tilgjengelig teknologi av godkjent standard for å hindre ruset kjøring.

I tillegg skal vi være en pådriver i arbeidet med å få implementert alkolås frivillig og som kvalitetssikringstiltak i alle kjøretøy som benyttes i arbeidsøyemed, samt jobbe for et generelt lovpåbud om alkolås i alle nye biler.

Å senke promillegrensen til 0,2 for fritidsbåtførere er også fremdeles en viktig kampsak. 

NYTT STYRE OG LEDER
Etter seks år som styreleder for MA - Rusfri Trafikk gikk Ann-Cathrin Becken av på landsmøtet, og Kjell Einar Årsland ble enstemmig valgt til ny styreleder. Han kommer fra Molde, og har i lang tid vært aktiv som medlem i MA lokalt.  

Ole Bovolden og Margreth Karlsvik ble takket av som styremedlemmer, og dermed består det nye styret for perioden 2018-2020 av Stig Eid Sandstad, Jan Arnstein Liknes, Kjell Einar Årsland, Marit Sandøy, Anne Beate Budalen, Arnhild Cadamarteri, Olav Klungre og Torfinn Grav. Varamedlemmer er Jan Haugen, John Jentoft og Kåre Simenstad.