Vedtekter for MA - Rusfri Trafikk

Print

PÅ MAs landsmøte i Bergen i 2016 ble det blant annet vedtektsendringer i MAs formålsparagraf,
§ 1-1 Formål.

LAST NED VEDTEKTENE HER