amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net
Mer-alkohol-flere-ulykker
Illustrasjon fra redningsøvelse. Foto MA.

Den nye Folkehelserapporten 2014 forteller om rekordhøyt alkoholforbruk. I løpet av 20 år har alkoholforbruket i Norge økt med 40 prosent. Når det generelle alkoholkonsumet i samfunnet øker, er det grunn til å påpeke at dette også kan få konsekvenser for trafikksikkerheten, advarer MA – rusfri trafikk og livsstil.


- Folkehelserapporten sier at konsekvenser av rusmiddelbruk er sykdommer, vold og skader, og da må man huske at dette kan innbefatte et økt antall drepte og skadete på veiene våre, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fung. generalsekretær i MA.

Undersøkelser fra Folkehelseinstituttet viser at over en tredjedel av dødsulykkene i trafikken og mange av ulykkene med personskade skjer under påvirkning av alkohol, narkotika eller rusgivende legemidler. 

Forskningen viser også at det blant tilfeldige bilførere i normal trafikk anslås at 2 av 1000 førere (0,2 prosent) er påvirket av alkohol. 

- Det er logisk å se en sammenheng mellom en sterk økning i forbruket av alkohol i samfunnet og sannsynligheten for en økning av promillekjøring og ulykker, sier Kristoffersen og peker på at dette også har med holdninger å gjøre. 

Menn drikker fortsatt mest med unntak av vin, men det er forbruket blant kvinner som øker mest. Også eldre over 70 år drikker mer. Forbruket blant unge er gått ned, ifølge den nye Folkehelserapporten.

 - Vi får håpe at den positive trenden for ungdom etter hvert kan spores videre til en reduksjon av antallet ulykker som følge av ruspåvirket kjøring, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA. Statistikken viser dessverre at unge menn mellom 18 – 24 år er en høyrisikogruppe  for å bli innblandet i alvorlige trafikkulykker, og at rus ofte er en medvirkende årsak.

 

Kontakt: Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fung. generalsekretær i MA, tlf 92 64 38 04