amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net
ElisabethKristoffersen-2014-nett
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fung. generalsekretær i MA - rusfri trafikk og livsstil.

Tidligere markeds- og prosjektleder i MA, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, tiltrådte 16. juni stillingen som fungerende generalsekretær. Kristoffersen har overtatt etter Terje Tørring, som ønsket å fortsette sitt virke i MA i en nyopprettet stilling som fagdirektør.

- Generalsekretærstillingen skal foreløpig ikke lyses ut, sier styreleder Ann-Cathrin Becken.

- Vi vil i en periode framover ha fokus på organisasjonsutvikling samt rendyrking og formidling av våre fanesaker. Kristoffersen skal lede denne prosessen.

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen er den første kvinnelige daglige leder i bilistorganisasjonens historie. I mer enn 85 år har MA arbeidet for trafikksikkerhet, spesielt for å forhindre ruspåvirket kjøring.

På landsmøtet som nettopp er gjennomført, var det full enighet om følgende viktige saker:

MA og MA-Ungdom skal fortsette sitt holdningsskapende arbeid for rusfri trafikk, og skal påvirke politikere og offentlige og private beslutningstakere. Alkolås er blant de viktige virkemidlene for å oppnå målet om trafikken som en totalt rusfri sone.


Kontakt:

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fung. generalsekretær i MA, tlf 92 64 38 04.