amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net
A-CBecken-MA-K-SolvikOlsen-MArusfriTrafikkOgLivsstilFotoMA-HEH2014
MAs styreleder Ann-Cathrin Becken og samferdselsminister
Ketil Solvik-Olsen på MAs landsmøte i Sarpsborg.


Trafikken må bli en helt rusfri sone! Fortsatt er det langt igjen til dette målet når vi vet at omtrent hver fjerde dødsulykke og alvorlige trafikkulykke skyldes rus, mener MA. Bilistorganisasjonen holdt i helgen sitt landsmøte i Sarpsborg, dit samferdselsministeren kom for å holde åpningsforedraget.

- Ingen skal dø på grunn av ruskjøring, påpeker styreleder Ann-Cathrin Becken, styreleder i MA – rusfri trafikk og livsstil, som kommer fra Torp i Østfold. Sammen med møtedeltakerne fra hele landet utfordret Becken samferdselsministeren på viktige spørsmål om trafikkulykker, fartsgrenser og veistandard.


Bredt felt

- Vi må settes inn mange forsterkete tiltak for å komme nærmere nullvisjonen om at ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken. MA vil fortsatt engasjere seg i å sette et spesielt fokus også på enkeltmennesket i trafikken. Det gjelder en bredde av spørsmål fra alkolås til barnesikring i bil, sier Becken. 

Samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen tok opp fremkommelighet, gode veier og investeringer, men var også tydelig på at trafikken har en kostnadsside som ikke kan regnes i penger; de tragiske trafikkulykkene. Her spiller MA og MA-Ungdom en viktig rolle i arbeidet mot rus i trafikken, understreket Solvik-Olsen. Rus er medvirkende årsak til omtrent hver fjerde dødsulykke og alvorlige ulykke.


Alkolås

Alkolås på skolebusser er en av merkesakene der MA er forventer konkrete tiltak. MA har stor forventning til at samferdselsministeren tar et stor ansvar for gjennomføringen.

- MA etterlyser at regjeringen følger opp stortingsvedtaket som gir et nasjonalt påbud som gjør at kommune- og fylkesgrenser. Det skal ikke være forskjellsbehandling i sikkerheten for barna på skolebussen, påpekte Becken.


Øke farten til 110 km/t

Det innføres nå en økning av fartsgrense på 110 km/t på visse motorveistrekninger. Blant annet i Østfold.

 - MA er imot en slik fartsøkning. Vi vet at rus og fart er den absolutt største årsaken til trafikkulykker, sa Ann-Cathrin Becken og utfordret samferdselsministeren på dette punktet.

Solvik-Olsen sa seg fornøyd med vedtak om økte fartsgrenser. Han ser likevel behovet for å kunne justere farten, etter forholdene ved for eksempel elektronisk skilting, slik at fartsgrensen kan reduseres. Men holdningsskapende arbeid er viktig og grensen for å bli tatt i fartskontroll blir ikke økt!

Samferdselsministeren ga for øvrig støtte til MA - rusfri trafikk og livsstils arbeid for trafikksikkerhet.Kontakter:
Ann-Cathrin Becken, styreleder i MA - rusfri trafikk og livsstil, telefon 47811996
Hans-Erik Hansen, redaktør MA / Motorføreren, telefon 92 43 01 14