amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net
mange-for-darlig-syn-97747500-32e6-4ac9-bb8b-18ac720b62c1-web


Mange av oss kjører rundt med for dårlig syn. Dette er direkte trafikkfarlig. For nær 80 % av all sanseinformasjon ved bilkjøring kommer fra synet. MA setter fokus på både syn og sikkerhet i trafikken på sin årlige aksjonsdag 3. mai.

- Synet er vårt viktigste verktøy for å kunne føre en bil sikkert og forsvarlig, sier direktør Terje Tørring i MA – rusfri trafikk og livsstil. Han understreker at MA ved siden at sitt arbeid for rusfri trafikk også er opptatt av andre trafikksikkerhetsfaktorer, slik nettopp godt syn er for at en sjåfør skal være best mulig skikket bak rattet.

Aksjon Møteplass

På den årlige, landsomfattende aksjonsdagen til MA lørdag 3. mai, settes det denne gangen spesielt fokus på syn og sikkerhet i trafikken. Aksjonen er i år et samarbeid med InterOptik og Viking Redningstjeneste.

Når nesten 80 prosent av all sanseinformasjon ved bilkjøring kommer fra synet, det være seg skarphet, synsfelt, dybdeoppfatning og kontrastfølsomhet, er øynene vårt viktigste verktøy for å kunne føre en bil sikkert og forsvarlig.

Eget ansvar

Det er den enkelte bilførers ansvar å sørge for at man er både fysisk og psykisk i stand til å kjøre en bil, men tall fra Trygg Trafikk tyder på at så mye som hver tiende bilfører kjører rundt med for dårlig syn. Når man er i 40 - 50-årsalderen endrer synet seg radikalt, og da bør man helst sjekke synet annethvert år, anbefaler Optikerforbundet.

Kontakter

 

Markeds- og prosjektansvarlig i MA Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, Mobil 926 43 804
Fagsjef i InterOptik, Olaug Skrøppa, Mobil: 917 56 847