amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net
Ann-Cathrin Becken Styreleder MA - rusfri trafikkk og livsstilNett
Ann-Cathrin Becken, styreleder i MA


Det er sen påske i år. Våren er i full gang. Mange trafikanter er ute i veibildet. Barna er ute på trehjulssyklene sine, mopeden er framme, motorsykkelsesongen starter, og vi kjører bil til sjøen eller fjellet.

Jeg har et inderlig håp om at ingen blir drept i påsketrafikken. Det har vi alle et ansvar for å hindre. Én død i trafikken er én for mye. Og én livsvarig skadet i trafikken er én for mye.

Vi vet at rus er den viktigste medvirkende årsak til trafikkulykker ved siden av fart. I følge Vegvesenets dybdeanalyser av dødsulykker de siste år, har 22 prosent av dødsulykkene rus som medvirkende faktor, og 22 prosent av alvorlig skadde i trafikken får påvist rus. Tallene er skremmende. Det anslås at det kjøres 21.000 turer med alkoholpåvirkning hver dag. Antallet kjøreturer med rus av medikamenter anslås til hele 77.000 per dag. Og ca. 28000 turer kjøres i narkotikarus. Totalt blir det sju millioner kjøreturer i ruspåvirkning i året.

Rusede sjåfører er uakseptabelt. Vi har alle krav på trygghet fra å møte ruspåvirkede sjåfører. Barn og unge skal være trygge på vei til skolen, til trening, til venner og på hjemveien. Derfor har hver og en av oss ansvar for å være rusfri – fri for alkohol, rusgifter og medisiner -  i trafikken.

I fellesskap må vi bygge ut fellesskapsløsninger som gir trygge veier. Vi må satse på møtefrie veier, og vi må ha et effektivt synlig politi ute på veiene. Samtidig er det mye vi som enkeltpersoner kan gjøre for å skape trygghet i bilen. Det er viktig å montere barneseter riktig og pakke en fullastet bil på riktig måte.

Sammen kan vi gjøre påsketrafikken tryggere. For det første må vi holde oss unna rusmidler. For det andre må vi ta hensyn til hverandre i trafikken. Vi skal være oppmerksomme, fleksible og rause, slik at alle kommer trygt fram.

God påske!


Ann-Cathrin Becken
Leder av MA - rusfri trafikk og livstil

Kontakt:
Ann-Cathrin Becken, styreleder i MA - rusfri trafikk og livsstil, telefon 47811996


10.04.2014