amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net
6-av-10 arbeidsulykker-veitrafikk.veitrafikk.11c5b8bb-c25d-478a-86f3-74937b5e1307-main image
Veitrafikk

Trygg Trafikks årlige trafikksikkerhetskonferanse gikk av stabelen 7. og 8. april. Temaet var arbeidsrelaterte trafikkulykker.

Når 6 av 10 arbeidsulykker skjer på veien, og 36 prosent av dødsulykkene på veiene involverer yrkessjåfører eller ansatte som kjører bil i jobbsammenheng, er det betimelig å sette fokus på denne problemstillingen. Hva kjennetegner disse ulykkene og hvor opptatt er bedriftene av sikker kjøring blant sine ansatte?

Svarene er naturlig nok sammensatte, og involverer også instanser som Statens vegvesen og Arbeidstilsynet. Svært mange av foredragsholderne på konferansen påpekte ansvaret arbeidsgiver har for å forebygge arbeidsulykker. All erfaring viser at bedrifter som har en bevisst og gjennomført trafikksikkerhetsledelse, med opplæring og oppfølging av sjåfører og jevnlig kontroll av kjøretøy, minsker risikoen for at sjåførene feilhandler. Sjansene for at alvorlige ulykker inntreffer, reduseres dermed betydelig.

-       For bedrifter som tar trafikksikkerheten på alvor, bør det dessuten bli et selvsagt tiltak at alle bedriftens kjøretøy utstyres med alkolås, sier direktør Terje Tørring i MA.

¼ av alle dødsulykker i trafikken er rusrelaterte. Alkolås er et viktig teknisk hjelpemiddel for å forebygge disse ulykkene fordi alkolåsen forhindrer sjåfører med promille å komme ut på veien. I Sverige har 110 000 biler alkolås mens Norge kun kan skilte med litt over 4 000.

-       MA ser fram til at bedrifters HMS-arbeid også omfatter alkolås, avslutter Tørring.


Kontakt:
Terje Tørring, direktør i MA – rusfri trafikk og livsstil, telefon 920 60 821


09.04.2014