amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net
MA-undersokelse-alkolas274f851a-d367-4cd7-9477-393fee3c8e58
Illustrasjonsbilde: MA mener det må bli et nasjonalt krav om alkolås.


Statens vegvesen tok nylig til orde for alkolås. Vegvesenet frykter konsekvensene av ruspåvirkede yrkessjåfører og vil at alle kommuner skal kreve alkolås i forbindelse med persontransport. Dette gjelder blant annet barnas trafikksikkerhet på skoleskyss, understreker MA – rusfri trafikk og livsstil.


MA har gjennomført en undersøkelse som viser at kommunene er positivt innstilt til krav om alkolås i skolebusser.

TNS Gallup har gjennomført undersøkelsen for MA. Den viser at drøyt halvparten (53 %) av landets kommuner allerede kunne tenke seg å stille krav om alkolås i kjøretøyene som brukes til skoleskyss. Begrunnelsen er sikkerheten for skolebarna. 42 % av kommunene var foreløpig usikre. Det lille antallet (6 %) som svarte nei på spørsmålet om å stille krav var egentlig ikke negative, men mente at de har full tillit til at det er fylkeskommunen som tar ansvaret for skoleskyssen.


Positive, men avventende

- Det er altså en generell positiv holdning til alkolås, men mange kommuner avventer nok et initiativ fra myndighetene, sier direktør Terje Tørring i MA – rusfri trafikk og livsstil.

- Statens vegvesen har derfor gjort et prisverdig og tydelig utspill ved å gi god informasjon og påpeke hvor viktig alkolås er som et effektivt trafikksikkerhetstiltak.


Slått av svenskene

- Kun noen få norske kommuner har i dag krav om alkolås i forbindelse med persontransport, sier Anne Beate Budalen i Vegdirektoratet. Hun mener at krav om alkolås i forbindelse med persontransport er like naturlig som krav om bilbelte, og er bekymret over at Norge ligger langt bak våre nordiske naboer.

Svenskene har i dag 80 000 alkolåser innenfor yrkestransporten, mens det er anslått at antallet alkolåser i Norge er 4000. 2/3 av alle svenske kommuner har stilt krav om alkolås ved skoletransport.

- Norge er langt fremme innen trafikksikkerhetsarbeid generelt, men når det gjelder alkolås må vi se oss grundig slått av både svenskene og finnene. Statens vegvesens egne ulykkesanalyser viser at rus er en avgjørende faktor i 20 % av alle dødsulykker. Det er en stor utfordring å redusere disse ulykkene og alkolås er et skritt i riktig retning. Derfor bør vi ha som mål å ta igjen svenskene så fort som mulig, sier Budalen.


Likt over hele landet

- Alkolås i alle kjøretøyer i så vel skoleskyss som annen persontransport burde være en selvfølge, sier Tørring i MA. Han mener at Norge må følge land som Finland og Frankrike i å innføre et nasjonalt krav om alkolås på skolebusser og andre kjøretøyer som frakter skolebarn.

Tørring understreker at barnas trafikksikkerhet ikke må være avhengig av lokalpolitikk og kommunegrenser.

- I påvente av at det kommer et påbud om lik praksis i hele landet, kan utspillet fra Statens vegvesen gi mange kommunepolitikere, foreldre og kollektivreisende drahjelp i å kreve konkrete og raske tiltak for å få innført alkolås.


Kontaktperson:
Hans-Erik Hansen, redaktør MA – rusfri trafikk og livsstil, tlf. 92 43 01 1628.01.2013