amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net
Dansk Folkeparti har nå fremsatt et forslag til Folketinget om at alle nye biler skal ha alkolås. Forslaget går ut på at dette skal tre i kraft allerede 1. januar 2015! Det er på tide at norske rikspolitikere også tar tak i å løse promillekjøringen på en så effektiv måte, mener MA.

Alkolas-godt-tiltak-alkolas illustrasjonsbild.1bf0b549-e226-4838-8bbf-5820fe02d69a-main image
Illustrasjonsbilde: Alkolåsen hindrer at sjåfører med ulovlig promille
får startet bilen.


- Når vårt naboland i sør har kommet så langt i tanker om innføring av alkolås, er det på tide at det nå rettes en forsterket innsats på denne saken i Norge også, sier direktør Terje Tørring i MA – rusfri trafikk og livsstil.

- MA har gjennom det siste tiåret arbeidet for nettopp å få alkolås i alle nye biler for å hindre at bilførere med ulovlig promille skal kunne starte bilen og kjøre med fare for andres og eget liv.


Raskt og avgiftsfritt

Forslaget i Danmark går ut på at Folketinget skal pålegge regjeringen å fremsette et lovforslag om at alle nye biler skal ha alkolås. Det foreslås samtidig at selve alkolåsen skal være fritatt for avgifter og at loven skal tre i kraft allerede 1. januar 2015.

Forslagsstillerne ønsker med forslaget å sikre at alle fabrikknye biler skal være utstyrt med alkolås. De understreker at formålet med alkolås i et kjøretøy er å sikre at kjøretøyet ikke kan startes av en fører med for høy promille. Promillegrensen i Danmark er 0,5.


Mange områder

Folketingsrepresentantene fra Dansk Folkeparti peker også på at en rekke land allerede har gjennomført forsøk med alkolås. De trekker blant annet frem at flere stater i Canada og USA har gode erfaringer med alkolås i biler, busser, taxier osv, og at Sverige har gjort forsøk med alkolås som alternativ til å miste sertifikatet etter at man har blitt tatt for promillekjøring. Et forslag om dette er også under behandling i Norge for tiden. For øvrig nevnes det at en rekke busselskaper i Danmark har erfaringer med alkolås, og at det finnes en ordning med alkolås og andre tiltak rettet mot dem som har blitt tatt for å kjøre med en promille over 2,0.

Mange organisasjoner og institusjoner øver både i Norge og internasjonalt påtrykk for å innføre alkolås.

- MA har blant annet gått inn for alkolås på skolebusser som et viktig steg på veien mot at alle nye biler skal ha alkolås. Det danske forslaget er meget velkomment, og må føre til at stortingspolitikerne ikke lar Norge henge etter i utviklingen, sier Terje Tørring i MA.


Kontaktperson:
Hans-Erik Hansen, redaktør MA – rusfri trafikk og livsstil, tlf. 92 43 01 16


07.12.2012