amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

MA-AlkolsSkoleskyss-FotoMAnettl

 

En bussjåfør ble denne uke stoppet under promillekjøring med bussen full av elever. En slik potensiell livsfare for skoleelevene og andre passasjerer er skremmende, og unødvendig dersom myndighetene hadde gjennomført vedtaket om alkolås på all skoleskyss, mener MA – rusfri trafikk og livsstil.


Hendelsen fant sted i Knarvik da politiet etter tips om promillekjøring stoppet en sjåfør. Det var rundt 30 skoleungdommer i bussen. Politiet har karakterisert promillen som «godt over 0,2-grensen». En alkolås vil på en effektiv måte hindre at kjøretøyet kan bli startet dersom sjåføren har ulovlig promille når han gir en enkel blåseprøve i instrumentet.


Nasjonalt krav

MA har lenge arbeidet for å innføre et nasjonalt krav om alkolås på alle skolebusser og alle busser for øvrig. Hittil har en håndfull fylkeskommuner innført egne krav om alkolås på skolebussene.

- Men Hordaland er et fylke som ikke har noe krav til alkolås i bussene. Hadde vi hatt en slik ordning ville hendelsen i Knarvik, som er svært uheldig for alle parter, vært unngått, sier Alf Seim, leder i MAs Hordaland-avdeling.

- Dette viser også den farlige forskjellbehandlingen som fylkes- og kommunegrensene representerer når det gjelder barns trafikksikkerhet på skoleveien. MA stiller krav om at stortingsvedtak om alkolås blir gjennomført. I påvente av dette ber vi hver enkelt ordfører i kommunene i Hordaland om å fremme krav overfor fylkeskommunen at alkolås må installeres på alle kjøretøy som brukes i skoleskyss, sier Seim.


Gjentatte ganger

I det siste har vi sett flere tilfeller der bussjåfører har blitt stoppet med mistanke om alkoholpåvirkning. Det er bare uker siden store medieoppslag om en hendelse på Sørlandet.

- Det kan ikke være tvil om at slike situasjoner skaper usikkerhet hos barn, foreldre og andre passasjerer. Det virker som om alle – fra passasjerene til sjåførene og busselskapene – er positive til alkolås. Den beste forsikringen mot katastrofepotensialet som kan ligge i en bussulykke, er alkolås, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fungerende generalsekretær i MA.


Kontaktpersoner:

Fungerende generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen – tlf. 926 43 804
Leder i MA Hordaland Alf Seim – tlf. 952 09 501