amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

Promillefri-bilferie-a912029a-2905-4cbd-9b85-640624d9b1b0-main image

 

Visste du at promillegrensen i Tsjekkia er 0,0? Det samme gjelder Slovakia, Romania og Ungarn. I de europeiske landene ligger for øvrig promillegrensen i noen land på 0,2 som i Norge, mens de fleste ligger på 0,5. Men uansett hva promillegrensen er, hører aldri alkohol og bilkjøring sammen, påpeker MA – rusfri trafikk og livsstil.

- Selv om promillegrensene varierer, må det være nulltoleranse for å kjøre etter å ha drukket. Alkohol og bilkjøring hører ikke sammen. Dette gjelder enten man er hjemme, har tatt langtur med bilen eller leier bil eller scooter der man ferierer, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fung. generalsekretær i MA.

Trafikkfare

- I stedet for at man slakker av på de strenge kravene når det gjelder trafikksikkerheten, er det grunn til å skjerpe seg når man kjører bil på ferie. Et fremmed sted med annen trafikkultur og tempo, innebærer ofte overraskelser og uventede situasjoner, påpeker Kristoffersen.

Det er farlig å tro at avstanden hjemmefra betyr at man er hevet over loven når det gjelder promille, fart og beltebruk. Og naturlovene gjelder i aller høyeste grad! Hvem kjenner seg ikke igjen i å ha hoppet inn i gammel taxi på en fjern flyplass, der man synes det er nærmest eksotisk å rase ut i mylderet uten å feste sikkerhetsbeltet.


Nulltoleranse

Allerede fra en promille på nivå med den norske grensen på 0,2 begynner trafikkfaren å øke kraftig. Derfor er det ingen grunn til å legge om holdningene til å ha trafikken som rusfri sone. Det finnes ingen unnskyldning i at man er langt hjemmefra og skal ha det hyggelig.

- Ikke tro at det tas noe lettere på promillekjøring, kontroll og straff i andre land. Og det er viktig å huske på den lumske alkoholpromillen i blodet ”dagen derpå”, sier Kristoffersen.


Ukjent

På bilferie er det mye som er nytt og spennende. I trafikken kan det kanskje bli i overkant spennende på ukjente steder: Man skal finne frem på nye veier, og trafikkulturen og kjøremønstrene er ofte forskjellige fra hva de er hjemme. Det kan gå litt fortere og annerledes for seg enn man er vant til fra Norge.

- Derfor behøves all oppmerksomhet på kjøringen. Det gjelder ikke bare i forhold til alkohol eller bruk av andre rusmidler eller medikamenter, men også bruk av for eksempel mobiltelefon og annen elektronikk. Ellers er det viktig å sette seg inn i reglene der man er, enten det gjelder fartsgrensen, vikeplikt i rundkjøringer eller andre spesielle forhold, råder Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakter:

- Elisabeth Fjellvang Kristfoffersen, fung. generalsekretær - tlf. 926 43 804
- Hans-Erik Hansen, redaktør Motorførereln - tlf. 924 30 116


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MA - for rusfri trafikk

  • MA er en medlemsorganisasjon som arbeider for å hindre at du møter en ruspåvirket sjåfør i trafikken.
  • MAs langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli skadet som følge av ruspåvirket kjøring.

Hver dag foretas det 130 000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand i Norge.
21 % av alle dødsfall i trafikken skyldes ruspåvirkning.