amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

Landsmøtet til MA ber Samferdselsdepartementet framskynde trygge og forutsigbare veier mellom Voss og Bergen.

VestlandsveiVossDale MA HEH2016-web

MA arbeider spesielt for rusfri trafikk, og er en aktiv medlemsorganisasjon som arbeider for tryggere trafikk og trafikantenes beste. Det omfatter selvsagt trygge, sikre og stabile veier.

Mange ras

Det har gått mer enn 200 ras på E16 mellom Voss og Bergen de siste 16 årene. Med tett trafikk av turistbusser, varetransport og et utall personbiler på vei mellom Oslo og Bergen som passerer rasstedene.

I vinter tok et ras med seg et busskur der det vanligvis står skolebarn og venter på bussen. Flaks igjen, ingen personskade. Det siste raset tok med seg en lastebil. Tilfeldighetene gjorde at det ikke var en buss eller 5 personbiler.

Uforutsigbart

Geologene klarer ikke å forutsi når og hvor neste ras vil komme, men at det kommer kan en regne med. Fagfolk sier at denne veien er det umulig å sikre.

MA avholdt sist uke sitt landsmøte i Bergen og ber samferdselsministeren om aktivt å foreta en ny prioritering som kan framskynde arbeidet med fornying av denne veien slik at vi kan kjøre trygt på hovedveiene våre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktpersoner:
Morten Hem, MA avdeling Hordaland, 911 84 610
Hans-Erik Hansen, redaktør MA, 924 30 116

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MA - for rusfri trafikk

MA er en medlemsorganisasjon som arbeider for å hindre at du møter en ruspåvirket sjåfør i trafikken.

MAs langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli skadet som følge av ruspåvirket kjøring.

Hver dag foretas det 130 000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand i Norge.
21 % av alle dødsfall i trafikken skyldes ruspåvirkning.