amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

Promille og bruk av rusmidler er årsak til mange drukningsulykker og dødsfall i forbindelse med bruk av fritidsbåter. Likevel er promillegrensen på 0,8 så høy at den gir rom for risikoatferd.

 

 

PolitiBatIllustrasjonsbildeMA-HEH-web

 

MA har på sitt landsmøte etterlyst at promillegrensen for fritidsbåter må være den samme som promillegrensen på veiene; 0,2. Fart, rus og manglende sikkerhetsutstyr er de viktigste ulykkesfaktorene både på sjøen og på veiene.

- Vi ønsker å sette forsterket fokus på rusfri trafikk både på veien og sjøen, sier MAs styreleder Ann-Cathrin Becken. Hun ble nylig gjenvalgt for sin tredje periode på MAs landsmøte i Bergen.

Ikke som anbefalt

I «Rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt» fra Sjøfartsdirektoratet i 2012 ble en lavere promillegrense anbefalt. I mellomtiden har det blitt gjort stortingsvedtak med krav om redningsvest i mindre båter, men fortsatt står promillegrensen uforandret på 0,8.

En promillegrense på 0,2 vil representere en harmonisering med promillegrensen i veitrafikken, samt for større båter og skip. Det bør også på sjøen bli innført grenser for rus av andre stoffer, legemidler og narkotika, slik det siden 2012 er håndhevet på veien. Politiets kontroller og bruk av gode analyseapparater bør også være direkte overførbart fra bruk langs veiene til bruk på sjøen i politiets båter, mener MAs landsmøte.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktpersoner:

- Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA – tlf.  926 43 804
- Hans-Erik Hansen, redaktør MOTORFØREREN – tlf. 924 30 116

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MA - for rusfri trafikk

  • MA er en medlemsorganisasjon som arbeider for å hindre at du møter en ruspåvirket sjåfør i trafikken.
  • MAs langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli skadet som følge av ruspåvirket kjøring.


Hver dag foretas det 130 000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand i Norge.
21 % av alle dødsfall i trafikken skyldes ruspåvirkning.