amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

Bilulykke-Illustrasjonsbilde-MA-HEHansen

Illustrasjonsbilde

 

Nesten 1 av 4 dødsulykker i trafikken har rus som medvirkende årsak. Dette viser Statens Vegvesens nye dybdeanalyse av trafikkulykkene i 2015. Andelen ulykker med rus holder seg uforandret på et altfor høyt nivå og krever forsterkede mottiltak, mener MA – rusfri trafikk.

 

- For å få antallet trafikkdrepte ned må vi sette uforminsket fokus på å få ruspåvirkede sjåfører vekk fra veiene. Det gjelder hele spekteret fra å skape gode holdninger og politikontroll, til bruk av for eksempel alkolås for å stoppe den store og farlige andelen som er ruset på alkohol. Det må også bli mer bevissthet rundt rus av legemidler og narkotika, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA.

 

Økning fra 2014

 

2015 var tidenes «beste» trafikksikkerhetsår med 102 dødsulykker og 117 drepte. Kjøring i ruspåvirket tilstand var en medvirkende faktor i 22 av ulykkene (22 %). Dette er en økning fra 2014 og over gjennomsnittet for årene 2005 – 2015 på 21 %. I denne perioden var det totalt 418 dødsulykker med rus som årsak.

 

Ruspåvirket kjøring omfatter både promillekjøring og kjøring der bilføreren var påvirket av narkotika eller medikamenter. Dybdeanalysen påpeker at det reelle omfanget av ruspåvirket kjøring trolig er høyere, fordi det ikke tas utvidet blodprøve av innblandede førere eller utføres obduksjon på alle omkomne førere.

 

Variert ruspåvirkning

 

I 11 av de 22 dødsulykkene hadde bilførerne alkoholpromille. Sjåførene var påvirket av blandingsrus med både alkohol og medikamenter/narkotika i tre av ulykkene, mens det i ni tilfeller dreide seg om medikament/narkotika-rus.

 

Flere faktorer

 

Det er som regel flere faktorer som er medvirkende til at ulykker skjer, og at en ulykke blir en dødsulykke.

Rus er, ved siden av for høy fart og såkalt «manglende førerdyktighet», den viktigste ulykkesfaktoren.

- Det er ikke vanskelig å se sammenhengen mellom faktorer som fører til tragediene på veiene. Ruspåvirkningen og svekket vurderingsevne er basis for høy fart, uvettig kjøring og å være uskikket til å sitte bak et ratt, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA.

ElisabethFjellvangKristoffersen-MA-komprimert
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekr. i MA

 

Kontaktpersoner:
- Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær - tlf. 926 43 804
- Hans-Erik Hansen, redaktør - tlf. 924 30 116