MA – rusfri trafikk og livsstil (tidl. Motorførernes Avholdsforbund) mener det er en gledelig julemelding at bryggeribransjesjef Petter Nome nå vil ha slutt på all spritservering ved midnatt alle dager. Nome viser til at brennevins-shots den siste skjenketimen har en stor del av skylden for vold og flatfyll (VG 19.12.2009). 

 
I dette innspillet til justisminister Knut Storberget, som har sendt et forslag om å endre alkoholloven slik at all skjenking av alkohol må stanse senest kl. 02.00 på natta, har Petter Nome solid støtte fra politi og erfaringer hvor redusert skjenketid er innført.

Trondheim og Hamar strammet inn skjenketidene fra klokken 3 til 2 på natten. I Trondheim har antall saker med uprovosert vold gått ned med 30 prosent de siste åtte månedene etter kutt av skjenketiden med en time. 76 færre voldsofre ble registrert sammenlignet med samme periode året før. På Hamar sank gatevolden med 50 prosent de fem første månedene etter skjenkekutt. Politiet i disse byene er sikker i sin sak: Reduksjonen i volden skyldes tidligere skjenkestopp.

Statistikkene viser også at mer alkoholsalg gir mer fyllekjøring. Juli 2007 gav ny salgsrekord for øl i Norge. Ny rekord satte også antallet fyllekjørere og dødsfall i trafikken samme måned.

- MA stiller seg derfor bak Nomes krav om stans i spritsalget ved midnatt, og mener at dette bør gjelde alle former for alkohol, sier avdelingsleder Bjarne Eikefjord i MA. Han tror at et slikt tiltak vil medføre mindre fyllekjøring og økt sikkerhet for folk flest som ønsker å bruke det offentlige rom på nattestid.

Kontaktperson for MA:
Bjarne Eikefjord, tlf. 906 10 775

19.12.2009