Samferdselsdepartementet vurderer å innføre en narkogrense i trafikken som ligner en promillegrense på 0,2. Det mener MA er feil.


– Narkotika er ulovlig å bruke. Derfor bør det være en absolutt nullgrense for narkotika i trafikken, sier direktør Terje Tørring i MA, Rusfri trafikk og livsstil, tidligere Motorførernes Avholdsforbund. 

Norge var først med en promillegrense på 0,5 i 1936 og først med en promillegrense på 0,2 i 2001.

– Nå krever vi 0,0-grense for narkotiske stoffer i trafikken, ellers vil det bety at narkotika er ulovlig å bruke, unntatt når man kjører bil, sier Terje Tørring.
 

Lave grenser
Til våren skal Samferdselsdepartementet avgjøre hva slags narkogrenser det skal være for bilførere. En arbeidsgruppe foreslo i mars at det innføres lave grenser, men ikke 0,0.

Arbeidsgruppen, som var nedsatt av Samferdselsdepartementet, gikk også inn for at det bør være ulike grenser for ulike stoffer.

Heller ikke det har MA noen forståelse for.

– At det skal godtas å ha noe narkotika i blodet i det hele tatt, synes vi er helt feil. Det vil også bli veldig vanskelig å måle hva grensen skal være ved kjøring i for eksempel medisinrus, noe som også har blitt mer og mer vanlig, sier Tørring.

Én av 100 bilførere kjører med narkotiske stoffer i blodet. Kampen mot denne type rus er nå det viktigste for politiet.

– Andre rusmidler enn alkohol er trolig et større problem i trafikken enn man har vært klar over. Undersøkelser viser at det er tre ganger så mange narkosjåfører som alkosjåfører på norske veier, sier politiinspektør Roar Skjelbred Larsen i Utrykningspolitiet.
 
Spyttprøver
 
For å ta dem som kjører i narkorus, skal politiet begynne å bruke såkalte narkometere. De kan måle andre rusmidler enn alkohol i blodet. Men først må vegtrafikkloven endres.

– Vi følger nøye med på lovforarbeidet og vil sette i gang med testing så fort alt er klart, sier han.

Narkometerkontrollen skjer ved en spyttprøve og vil revolusjonere politiets ruskontroll.

– Til nå har vårt eneste hjelpemiddel vært å bruke metoden ’’tegn og symptomer’’ ved skjellig grunn til mistanke om påvirkning. Spyttprøver vil avdekke flere narkosjåfører og dermed bedre trafikksikkerheten, sier Roar Skjelbred Larsen i UP.

– Når politiet snart begynner å bruke disse narkometerne, vil det eneste logiske være å ha en 0,0-grense, sier Terje Tørring i MA.

Kontaktperson:

Direktør Terje Tørring i MA, mobil 920 60 821

11.12.2009