MA er glad for at alkolås nå ser ut til å få gjennomslag som et viktig middel mot promillekjøring. Den nye dybdeundersøkelsen av trafikkdøden på norske veier fra Statens vegvesen, viser dystre tall. Rus var en medvirkende årsak til 27 % av dødsulykkene i 2008. Dette er en økning fra det allerede altfor høye gjennomsnittet på 22 % for perioden 2005-2008. Alkolås er et effektivt middel for å redusere dette betraktelig.
 

 
alkolasbil2009img7887nett
Direktør Terje Tørring i MA tester alkolåsen

- Vi har klare forhåpninger om at alkolås vil være et sentralt tiltak i den nye nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet som er under arbeid, sier MAs direktør Terje Tørring.

MA har arbeidet for å få innført alkolås siden teknologien ble kjent. Gjennom en årrekke har MA overfor myndighetene spilt inn alkolås som et viktig trafikksikkerhetstiltak. Nå ser det ut til at man kan få gjennomslag for at alkolås skal høyt opp på en liste over tiltak for å hindre mange dødsfall og alvorlige skader på veiene.
MAs mål har hele tiden vært at det innen få år skal bli påbudt med alkolås på alle nye biler. På veien frem mot et slikt mål, arbeider blant annet MA for at det skal være alkolås på alle skolebusser og at alkolås kan være en del av straffereaksjonen på promillekjøring.

For mer informasjon, kontakt direktør Terje Tørring, telefon 92 06 08 21.


Oslo, 24. november 2009.