29.mars 2008 ble en gutt på 2 år drept i en ulykke, forårsaket av en sjåfør som Gjøvik tingrett i en dom nylig mener høyst sannsynlig var påvirket av narkotika da han kjørte rett inn i familiebilen hvor gutten satt. Men drapssjåføren slapp fengsel, og fikk endatil beholde førerkortet. Guttens far mener dette er hårreisende.


Det mener MA - også.
 

 
malogo
 

Aktor i Gjøvik Tingrett, politiadvokat Mina Kristin Rød i Vestoppland politidistrikt, mener at bevisene ikke var sterke nok til å tiltale mannen for bildrap, kun for brudd på vegtrafikkloven. Blant annet fordi det i dag ikke er fastsatt noen klare grenseverdier for hva som er straffbart når det gjelder narkotiske stoffer i blodet. Politiet har heller ikke verktøy for å sjekke om bilførere er påvirket av narkotika ute i trafikken.

Denne saken aktualiserer dermed på nytt MAs krav om innføring av legalgrense 0 for kjøring av motorisert kjøretøy under påvirkning av narkotiske stoffer. All bruk av narkotiske stoffer er uforenlig med å føre et motorkjøretøy og medfører automatisk tap av førerett for kortere eller lengre tid.


MA krever også innføring av lovhjemmel som gir politiet rett til vilkårlig testing for andre rusmidler enn alkohol.

Foreldrene til gutten som ble drept mener at Justisministeren må sørge for skikkelig utstyr slik at folk som kjører påvirket av narkotika blir tatt i rutinekontroll og at straffene for dette er mye høyere.

MA støtter dette kravet, og utfordrer justisminister Knut Storberget til å gjennomføre tiltakene som trengs så raskt som mulig.


Oslo, 17. august 2009
MA – Rusfri trafikk og livsstil


Kontaktperson:
Terje Tørring – direktør - tlf. +47 92 06 08 21 / 22 95 69 63