Bøtene for fyllekjøring til sjøs er altfor lave i forhold til på land, mener MA.


Ved en kontroll i Telemark i sommer hadde halvparten av båtførerne for høy promille og ble ilagt bøter.
– Bøtene er for lave i forhold til på land, og det skal for mye til før man får fengselsstraff, sier direktør Terje Tørring i MA, Rusfri trafikk og livsstil (tidligere Motorførernes Avholdsforbund). 

 
bathavnp1020016nett
 

En bilfører med 0,5 eller mer i promille skal i utgangspunket få ubetinget fengsel pluss en bot som tilsvarer 1,5 brutto månedslønn. Til sammenligning slipper båtførere med opptil 1,5 i promille som regel unna med et forelegg på 9000-10 000 kroner.
– Det er på tide å innføre samme promillegrense og straffenivå for bilførere og båtførere. Da vet folk hva de skal forholde seg til, uansett hva slags ratt de holder i, sier MA-sjefen. I dag er promillegrensen 0,8 for førere av fritidsbåter under 15 meter.

 

 

Farligere nå

Ifølge Tørring er båtlivet mye farligere enn før.
– Veldig mange har skaffet seg store og raske båter de senere årene. Fyllekjøring i båt kan derfor få mye alvorligere konsekvenser enn den gang snekkene putret av gårde i sakte fart.
Han viser til at promillegrensen for førere av båter over 15 meter ble satt ned til 0,2 for fire år siden.
– Vi ser ikke den logiske begrunnelsen for at førere av vanlige fritidsbåter er de eneste som skal ha en promillegrense på 0,8, sier Terje Tørring.

Varsler skjerping

Næringsminister Sylvia Brustad har varslet at det neste år kommer strengere straffer for lovbrudd til sjøs. Ett tiltak kan være midlertidig kjøreforbud for promillekjørere.

– Kjøreforbud kan være vel og bra, men hovedproblemet i dag er at det er lov å være litt beruset til sjøs. Det beste tiltaket statsråden kan gå inn for, er å sette ned promillegrensen til 0,2, sier Terje Tørring.

Slik er straffene i dag:

Fyllekjøring med bil:
0,2-0,4 promille: 6000 kroner i bot. (Riksadvokatens rundskriv 25. mai 2009.)
0,4-0,5 promille: 10 000 kroner i bot. (Som over.)
Over 0,5 promille: 1,5 brutto månedslønn i bot, pluss betinget fengsel.

Fyllekjøring med fritidsbåt:
0,8-1,2 promille: Rundt 6000 kroner
1,2-1,5 promille : Rundt 10 000 kroner
1,5-1,8/2,0 promille: Betinget fengsel og bot
Over 1,8/2,0: Ubetinget fengsel og bot
(Basert på opplysninger fra Østfold, Vestfold, Telemark og Agder politidistrikter. Bøtene varier noe fra distrikt til distrikt. Tallene her forutsetter at det ikke foreligger spesielle skjerpende eller formildende omstendigheter, og at forelegget vedtas.)

Kontaktperson:
Direktør Terje Tørring i MA, Rusfri trafikk og livsstil, mobil 92 06 08 21.
Oslo, 10.07.2009