En undersøkelse utført av byrået Yougov for forsikringsselskapet If viser at hele 60 % mener at promillegrensen for båtførere bør senkes fra dagens 0,8. Avdelingsleder Bjarne Eikefjord i MA – rusfri trafikk og livsstil, sier at dette aktualiserer MAs tidligere krav om like promillegrenser på 0,2 for bil og båtkjøring.
 

 
kontroll-fjorden-web
 

Det er slutt på den tiden hvor båtlivet kunne beskrives som ”to pilsner i snor etter en båt” -fortrinnsvis en snekke som tuslet rundt. Tidligere var det langt færre båter på sjøen og dermed mye bedre plass. I dag preges sjølivet i sentrale områder rundt storbyene av enormt mange store, hurtiggående båter med et fartspotensiale som gjør dem minst like krevende å håndtere som en hvilken som helst bil i veitrafikken.

Trafikkbildet på sjøen er sterkt endret, og alvorlige skadehendelser øker - ofte i en kombinasjon med alkohol, høy fart og mørkekjøring. Nesten hver dag i sommersesongen skjer det båtulykker hvor alkohol er involvert, til dels meget alvorlige dødsulykker. Mange som ferdes på sjøen er blitt skremt over forholdene. Uvettig båtkjøring i høy hastighet, gjerne med rormannen viftende med en ølflaske, er ikke sjelden å se.

 

Meningsmålingen viser at folk flest forstår at alkohol og store kraftige båter er en dårlig kombinasjon for en trygg sjøferdsel. Dette er det viktig å gripe fatt i for å sikre menneskene som ønsker å dyrke sjølivets gleder, frihet fra risikoen å møte båtfyllekjørere på sjøen.

Det er derfor nå på tide at politikere og myndigheter tar et ansvar og innfører 0,2 promillegrense for motorisert sjøferdsel, sammen med båtførerkort som kan beslaglegges ved overtredelser, sier Eikefjord.

Oslo, 29. juni 2009
Kontaktperson:
Direktør Terje Tørring
Tlf. 920 60 821