Hvor mange fylledrap på veiene vil Frp ta ansvar for?
FrPs justispolitiske talsmann Jan Arild Ellingsen vil nå endre loven slik at alkohol kan kjøpes på bensinstasjonene døgnet rundt, og sier at det er et mål for Frp å øke tilgjengeligheten til alkohol.

 

 
I 2004 forsøkte bensinstasjonenes bransjeorganisasjon Norsk Petroleumsinstitutt å få norske myndigheter til å tillate salg av alkohol på norske bensinstasjoner. Litauen stanset fra årsskiftet salg av alkohol på bensinstasjonene. Dødsulykkestallene på litauiske veier er omtrent halvert på et halvår.

Juli 2007 gav ny salgsrekord for øl i Norge. Ny rekord satte også antallet fyllekjørere og dødsfall i trafikken samme måned. UP-sjef Humlegård har gjentatte ganger påvist at det er direkte sammenheng mellom alkoholsalg og antallet fyllekjørere med tilhørende dødsulykker i trafikken. Det samme slår EU fast. Og nå også Litauen. Det kan således umulig være kunnskap om fyllekjøring med tilhørende død på veiene som får populistene i FrP til å ønske salg av alkohol døgnet rundt på bensinstasjonene i Norge. Snarere kanskje et forsøk på stemmefiske foran høstens valg – med liv og helse for menneskene i trafikken som innsats.

Bjarne Eikefjord i MA – rusfri trafikk og livsstil, sier at det er en menneskerett å kunne ferdes i trafikken med frihet fra risikoen å møte trafikanter påvirket av alkohol, rusmidler eller medikamenter.

Statistikkene viser at rundt tredjeparten av trafikkdrepte i Norge dør i ulykker hvor alkohol er involvert. Økt alkoholsalg på kveld og natt på bensinstasjoner vil åpenbart bety økt fristelse for ungdom, langtransportsjåfører og andre til å ikke bare kjøpe men også bruke alkohol. I flere EU-land enn Litauen vurderes nå innføring av skandinaviske begrensninger på alkoholsalg generelt. Rett og slett fordi disse landene ikke lenger vil akseptere massedrapene på veiene som følge av kombinasjonen alkohol og bilkjøring.

Dette vet Jan Arild Ellingsen og populistene i FrP. Det er derfor med åpne øyne de nå vil ta fra menneskene i trafikken deres frihet fra risikoen å møte fyllekjørere. For sammenhengen mellom økt alkoholsalg og flere trafikkdrepte er solid og grundig dokumentert, nå sist i Litauen. Nettopp bensinstasjonene bør derfor være absolutt alkoholfri sone, av hensyn til trafikksikkerheten for folk flest, sier Eikefjord.

MA reiser derfor spørsmålet om hvor mange flere drepte mennesker i trafikken FrP vil akseptere og ta ansvaret for ved å tillate alkoholsalg på bensinstasjoner døgnet rundt ?


Oslo, 29.06.2009
MA – rusfri trafikk og livsstil

Kontaktperson:
Terje Tørring – direktør – tlf. 22 95 69 63 / 92 06 08 21