Catharina Frostad, leder i MA-ungdom, er imponert over engasjementet rundt Facebook-gruppen. Over 200 000 ungdommer er blitt medlem av en Facebook-gruppe mot fyllekjøring. Det gjør den til en av de største Facebook-gruppene i Norge.

– Jeg er positivt overrasket over hvor engasjert folk er. Mange har selv eller kjenner noen som har vært i trafikkulykker der rus har vært involvert, sier daglig leder Catharina Frostad i MA-ungdom, Rusfri trafikk og livsstil.

catharinamaungdom2010newswirenett


Ingen å miste
  
 
Catharina Frostad, leder i MA-ungdom, er imponert over engasjementet rundt Facebook-gruppen.
Facebook-gruppen ’’Jeg har ingen venner å miste – ikke kjør i fylla!’’ ble opprettet for en drøy måned siden, og bare i løpet av den første uka fikk den over 120 000 medlemmer. Til sammenligning har den populære fangruppen til Fanthomas 100 000 medlemmer.
Frostad tror grunnen til at så mange har meldt seg inn i gruppen, er at alle har en mening om fyllekjøring. Og at mange også har personlige erfaringer.
– Vi ønsker først og fremst at folk skal ta et standpunkt om at fyllekjøring ikke er greit. Nå har vi fått et forum der særlig ungdom kan få opplysninger og fakta om temaet og snakke med noen hvis de ønsker det, sier hun.

 
Rus dreper
  
Politiinspektør Roar Skjelbred Larsen i Utrykningspolitiet er svært positiv til at MA-ungdom har opprettet en gruppe som dette på Facebook.
– Det er særlig mange unge mannlige førere med klanderverdig atferd. Det vil si at det enten er høy fart eller rus, eller begge deler inne i bildet, sier han.
I en studie basert på dødsulykker på norske veier i 2004 og 2005, viser at 24 prosent av ulykkene var forårsaket av rus.
– Det er flest menn som blir anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Menn blir anmeldt åtte ganger oftere enn kvinner, sier Skjelbred Larsen.
 
Sterke historier
  
Facebook-gruppen brukes også som et diskusjonsforum og til å dele historier med hverandre.
En ung gutt forteller at broren hans fikk ødelagt hele livet sitt på grunn av en fyllekjører. En annen skriver: ’’Kan vi stoppe én fra å kjøre i fylla med denne gruppen, så har vi oppnådd mye.’’
– Her får ungdommen mulighet til å dele mange sterke og personlige historier med hverandre, noe som er viktig for å endre holdninger i riktig retning. Å lese historier om hvor ille det faktisk kan gå er en vekker for alle og enhver, sier Catharina Frostad i MA-ungdom.


Kontaktperson:

Leder Catharina Frostad i MA-ungdom, mobil 98 69 60 01

19.04.2010