amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

Til pressemeld-16-8-12-komprimert


- Alkolås på alle kjøretøyer i skoleskyss burde være en selvfølge for å vise at man setter trafikksikkerheten til våre skolebarn høyt, sier Terje Tørring, direktør i MA.

I disse dager er det skolestart. Over hele landet skal hundretusener av barn legge ut på skoleveien. For mange betyr dette skyss med skolebuss, der fylkeskommunene har ansvaret for sikkerheten. Tiden er inne for å kreve alkolås på all skoleskyss over hele landet, mener MA – rusfri trafikk og livsstil.

- Alkolås på alle kjøretøyer i skoleskyss burde være en selvfølge for å vise at man setter trafikksikkerheten til våre skolebarn høyt, sier Terje Tørring, direktør i MA.
Fortgang i fylkene


Sikker skoleskyss er fylkeskommunenes ansvar. MA ønsker fortgang i at fylkeskommunene er seg dette ansvaret bevisst ved å kreve alkolås på alle kjøretøyer som skal frakte barn til skolen. Det er ingen grunn til å vente på statlige pålegg. Dette ble igjen understreket da MA hadde sitt landsmøte i Stjørdal i sommer.

MA peker på at Norge må følge land som Frankrike og Finland i å innføre alkolås på skolebusser og andre kjøretøyer som frakter skolebarn.


Lovendring åpner vei

Stortingsrepresentant Susanne Bratli (A) var gjest på MAs landsmøte og holdt et foredrag om trafikksikkerhet og veipolitikk. Bratli sitter i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité. Hun satte fokus på problemet med rus, som sammen med fart
og manglende beltebruk, er skyld i høye døds- og ulykkestall i trafikken. Hun tok også opp sikkerhet på skoleskyss.

En ny lovendring har åpnet for at Samferdselsdepartementet med en enklere forskrift kan kreve sikkerhetstiltak på skoleskyss. Dette kan være tiltak som sitteplass for alle, setebelter og alkolås. Men det er ingen grunn til å avvente nasjonale pålegg om alkolås før sitteplasser og setebelter er på plass i en forventet forskrift, påpekte Bratli.


Trafikksikkerhetstiltak

- Vi i MA har i en årrekke fremmet alkolås som et effektivt middel på alle kjøretøyer for å hindre at sjåfører med promille over 0,2 kan starte opp og kjøre, sier Tørring.


Når det gjelder skoleskyss mener han at mens fylkeskommunene lar tiden gå med å innføre alkolås som et viktig trafikksikkerhetstiltak, kan ulykker skje. Oppland og Troms har allerede innført krav om alkolås på skoleskyss, mens Nord-Trøndelag har satt i verk et prøveprosjekt.

- Nå må fylkespolitikerne i resten av landet være seg sitt ansvar bevisst, understreker Terje Tørring i MA.

- - - - - - - - -

Om MA - rusfri trafikk og livsstil

MA – rusfri trafikk og livsstil, ble startet som Motorførernes Avholdsforbund i 1928. I 84 år har bilorganisasjonen arbeidet for trafikksikkerhet, spesielt for å forhindre ruspåvirket kjøring.  Rus er medvirkende årsak i omtrent hver fjerde dødsulykke i trafikken. MA var en viktig aktør da Norge fikk verdens første promillegrense på 0,5 i 1936, og var en pådriver for å få dagens grense på 0,2. De siste 10 årene har MA arbeidet for å få alkolås innført, og setter også fokus på annen trafikkrus enn alkohol; medikamenter og narkotika.

 

TerjeTorringDirektrMAfotoMAIMG_9889-komprimert

Kontaktperson:
Terje Tørring, direktør MA – rusfri trafikk og livsstil, tlf. 920 60 821

 

skolestart-alkolas-i-skoleskyss

Illustrasjonsbilde:
MA mener at alkolås må innføres på alle kjøretøyer som brukes til skoleskyss i hele landet.

Klikk her for Pressebilder og MA-logo


20.08.2012