amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

Vi er alle brukere av veiene. I påsketrafikken kanskje mer intens enn ellers i året. Derfor har vi et felles ansvar for å gjøre dem tryggere.


Ann-Cathrin Becken Styreleder MA - rusfri trafikkk og livsstilNett
Ann-Cathrin Becken, styreleder MA - rusfri trafikk og livsstilKronikk/debattinnlegg fra Ann-Cathrin Becken, styreleder i MA – rusfri trafikk og livsstil.

Vi går i disse dager inn i en høytid der mange av oss får et sårt tiltrengt pusterom fra hverdagen. Mange av oss laster opp bilene våre med mat, turtøy og skiutstyr, og reiser til fjells. Ofte er det bare én ting vi bekymrer oss for: Å bruke en uforholdsmessig stor andel av første og siste feriedag i bilkø. For noen blir imidlertid konsekvensene av reisen til eller fra påskefjellet langt alvorligere enn irritasjon over timer i saktegående kø. I fjor ble 153 personer lettere skadet i påsketrafikken. 17 ble hardt skadet. Fem mennesker kom aldri tilbake.

Antall drepte i trafikken i Norge går stadig nedover. Men siden 2004 har 46 mennesker mistet livet i påsketrafikken. Og ett tapt liv i trafikken er ett for mye. Én alvorlig skadet, er én for mye. Vi vet noe om hva som dreper i trafikken. De verste ulykkene kjennetegnes gjerne av for høy fart, av manglende bruk av bilbelte, og av rus. Dette er faktorer vi kan gjøre noe med.

Derfor har vi alle et ansvar for å redusere risikoen i trafikken. Først og fremst har vi et ansvar som enkeltmennesker. Hver og en av oss må gjøre vårt for at trafikken skal være så trygg som mulig. Da handler det om å redusere farten, gå foran med et godt eksempel ved å spenne på seg bilbeltet og være helt tydelig på at rus og ratt ikke hører sammen. Å kjøre i fylla er uakseptabelt. Det er ikke bare forbudt i lovens forstand, det er noe vi ikke har aksept for hverken som enkeltmennesker eller som samfunn. Derfor har du og jeg et ansvar for trygghet i trafikken.

Men vi har også et felles ansvar som samfunn. Noe av dette ansvaret handler om politiske prioriteringer. Flere midtdelere senker risikoen for møtekollisjoner. Flere synlige politipatruljer minner oss alle på at uaktsom atferd i trafikken ikke aksepteres. Samfunnsansvaret handler også om å spre gode holdninger. Gå foran med et godt eksempel. Vise både i ord og handling at trafikksikkerhet er noe vi tar på alvor.

I bunn og grunn handler trafikksikkerhet om frihet og trygghet. Frihet til å ferdes i trafikken, til å reise på hytteferie på fjellet, til sjøen for å pusse båten eller for å besøke familien på en annen kant av landet. Frihet fra rusede sjåfører og uaktsom kjøring. Og trygghet for at både vi og våre barn kan reise fra A til B uten å utsettes for farer. Da dreier det seg om de enkle grepene vi alle kan gjøre. Montere barnesetet på riktig måte, eller sørge for å pakke bilen på et forsvarlig vis. Det dreier seg om å sykle til fotballtrening, gå til skolen eller å sitte i baksetet på vei til påskefjellet.

Vi har alle rett på å føle frihet i trafikken. Vi har rett til å føle oss trygge på at sjåføren i motgående kjørefelt er rusfri. At hun også har et ansvar for å gjøre veien trygg. På samme måte må vi selv ta vår del av ansvaret for at sjåførene vi møter på vår vei til eller fra påskeferien kan ha den samme tilliten til oss.

Drømmen om null trafikkdrepte er først og fremst det – en drøm. Så la oss i det minste gjøre vårt for at påskehøytiden, med alt den innebærer av god mat, godt felleskap og hyggelig samvær, medfører så få tragedier som overhodet mulig. La oss ta et felles ansvar for å sørge for at alle kommer seg trygt frem – og trygt hjem.

_________________________________________

Om MA - rusfri trafikk og livsstil

MA – rusfri trafikk og livsstil, ble startet som Motorførernes Avholdsforbund i 1928. I 84 år har bilorganisasjonen arbeidet for trafikksikkerhet, spesielt for å forhindre ruspåvirket kjøring. Rus er medvirkende årsak i omtrent hver fjerde dødsulykke i trafikken. MA var en viktig aktør da Norge fikk verdens første promillegrense på 0,5 i 1936, og var en pådriver for å få dagens grense på 0,2. De siste 10 årene har MA arbeidet for å få alkolås innført i alle nye kjøretøyer, og setter også fokus på annen trafikkrus enn alkohol; medikamenter og narkotika.

Kontaktperson:
Styreleder i MA – rusfri trafikk og livsstil Ann-Cathrin Becken, tlf. 47 81 19 9626.03.2013