amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

BilUlykkeIllustrasjonMAfotoHEHansenIMG1702Nett
Nye skremmende tall for sommermånedene juni, juli og august viser at
65 personer har mistet livet i trafikkenI årets valgkamp kan det synes som om trafikksikkerheten er et ikketema. Partiene sier noe om trafikksikkerhet i sine programmer, men det har på ingen måte preget dem i valgkampen. I 2012 døde 148 personer i trafikken.

Nye skremmende tall for sommermånedene juni, juli og august viser at 65 personer har mistet livet i trafikken. Nesten en dobling siden i fjor.
Kan vi akseptere det?

Hva vil partiene og de ulike regjeringsalternativene gjøre for å stoppe denne stygge trenden, eller i hele tatt for å få ned døds- og ulykkestallene? Vegdirektøren sier at en tredel av ulykkene skyldes veg- og vegforhold. To tredeler av ulykkene har da andre årsaker. Rus, fart og manglende bruk av bilbelte bl.a.

Når det gjelder promillekjøring så har MA lenge utfordret politikerne på å innføre alkolås. Vil partiene intensivere arbeidet med det? Et effektivt middel for å hindre alkoholpåvirkete kjørere kan starte bilen og kjøre med fare for andres og egne liv.

Kontrollvirksomheten på veien må også intensiveres. Flere kontroller og raskere straffereaksjoner ved brudd av lovgivningen. Ressursene til politi-overvåking må økes. Kan rusovervåking i trafikken styrkes ved at Tollvesenet får adgang til å ta promilleprøver, som i Sverige?

TerjeTrringDirektrMA_foto_MAIMG_9889nettKontakperson:
Terje Tørring, direktør MA - rusfri trafikk og livsstil
Tlf. 22 47 42 07 / 92 06 08 2102.09.2013