Refleks MA rusfriTrafikkOgLivsstil 2013 NETT
Refleks er en livredder på mørke veier. Illustrasjonsbilde MA.

Høstmørket er her! Da er det spesielt viktig at fotgjengerne bruker refleks, enten det er i gater med lys eller langs mørke landeveier. Mange tror at de blir sett, men det stemmer ikke, påpeker MA – rusfri trafikk og livsstil. Bilistene må ha din hjelp for å se deg i tide, sier MA i en pressemelding i dag!

- I det siste har det vært satt fokus på at mange fotgjengere er uoppmerksomme i trafikken. En annen sløvhet er å gå uten refleks i høstmørk trafikk, der vi vet at altfor mange fotgjengere blir drept eller hardt skadet, sier Terje Tørring, direktør i MA – rusfri trafikk og livsstil.


Hjelp bilistene!

Mange bilister har nok opplevd det skremmende øyeblikket da en fotgjenger plutselig dukker opp i lyskjeglen få meter foran bilen. Dette kan skje både på en mørklagt landevei og i en bygate.


Dersom du går uten refleks anslås det at en bilist som kjører med nærlys i 50 km/t bare har 2 sekunder på seg til å reagere når han endelig ser deg. Hvis du bruker refleks, ser han deg så mye tidligere at han har 10 sekunder til han kommer dit du er.

- MA setter ”Mennesket i trafikken” i høysetet. I samspillet mellom de myke trafikantene og bilene, må ikke fotgjengerne – og syklistene for den saks skyld – tro at bilistene kan overlates hele ansvaret for eksempel for synligheten i høstmørket. Da behøver de hjelp, sier Tørring.


Åtte av 10 drepte uten refleks

I 2012 inntraff i alt 23 dødsulykker med fotgjengere innblandet. 458 ble mer eller mindre skadet. 10 av de drepte fotgjengerne ble påkjørt i mørke. Åtte av disse 10 brukte ikke refleks! I perioden 2005 – 2012 ble 37 % av de drepte fotgjengerne påkjørt i mørke, viser tall fra Vegdirektoratets dybdeanalyse av trafikkulykkene.

Statistikkene viser at under 30 % av de voksne bruker refleks. I «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg» er det beregnet et mål om 60 %.

- Dit er det et stykke vei, og egentlig burde jo andelen både i realiteten og i ambisjonene være 100 %, sier Tørring.

- For når det gjelder å være synlig er refleks det enkleste og billigste hjelpemiddelet som finnes. Og alle har dem! Det ligger millioner av ubrukte reflekser i skuffer og skap, der de ikke gjør noen nytte. Men har du refleksene på, kan de redde livet ditt, avslutter Terje Tørring i MA.terjetorringdirectorma Kontakperson:
Terje Tørring, direktør MA - rusfri trafikk og livsstil
Tlf. 22 47 42 07 / 92 06 08 21

Oslo, 27.09.2013