amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

Refleks MA rusfriTrafikkOgLivsstil 2013 NETT
Refleks er en livredder på mørke veier. Illustrasjonsbilde MA.

Høstmørket er her! Da er det spesielt viktig at fotgjengerne bruker refleks, enten det er i gater med lys eller langs mørke landeveier. Mange tror at de blir sett, men det stemmer ikke, påpeker MA – rusfri trafikk og livsstil. Bilistene må ha din hjelp for å se deg i tide, sier MA i en pressemelding i dag!

- I det siste har det vært satt fokus på at mange fotgjengere er uoppmerksomme i trafikken. En annen sløvhet er å gå uten refleks i høstmørk trafikk, der vi vet at altfor mange fotgjengere blir drept eller hardt skadet, sier Terje Tørring, direktør i MA – rusfri trafikk og livsstil.


Hjelp bilistene!

Mange bilister har nok opplevd det skremmende øyeblikket da en fotgjenger plutselig dukker opp i lyskjeglen få meter foran bilen. Dette kan skje både på en mørklagt landevei og i en bygate.


Dersom du går uten refleks anslås det at en bilist som kjører med nærlys i 50 km/t bare har 2 sekunder på seg til å reagere når han endelig ser deg. Hvis du bruker refleks, ser han deg så mye tidligere at han har 10 sekunder til han kommer dit du er.

- MA setter ”Mennesket i trafikken” i høysetet. I samspillet mellom de myke trafikantene og bilene, må ikke fotgjengerne – og syklistene for den saks skyld – tro at bilistene kan overlates hele ansvaret for eksempel for synligheten i høstmørket. Da behøver de hjelp, sier Tørring.


Åtte av 10 drepte uten refleks

I 2012 inntraff i alt 23 dødsulykker med fotgjengere innblandet. 458 ble mer eller mindre skadet. 10 av de drepte fotgjengerne ble påkjørt i mørke. Åtte av disse 10 brukte ikke refleks! I perioden 2005 – 2012 ble 37 % av de drepte fotgjengerne påkjørt i mørke, viser tall fra Vegdirektoratets dybdeanalyse av trafikkulykkene.

Statistikkene viser at under 30 % av de voksne bruker refleks. I «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg» er det beregnet et mål om 60 %.

- Dit er det et stykke vei, og egentlig burde jo andelen både i realiteten og i ambisjonene være 100 %, sier Tørring.

- For når det gjelder å være synlig er refleks det enkleste og billigste hjelpemiddelet som finnes. Og alle har dem! Det ligger millioner av ubrukte reflekser i skuffer og skap, der de ikke gjør noen nytte. Men har du refleksene på, kan de redde livet ditt, avslutter Terje Tørring i MA.terjetorringdirectorma Kontakperson:
Terje Tørring, direktør MA - rusfri trafikk og livsstil
Tlf. 22 47 42 07 / 92 06 08 21

Oslo, 27.09.2013