amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

Nasjonal Transportplan (NTP) burde inneholdt kraftigere tiltak mot ruspåvirket kjøring som en del av bedret trafikksikkerhet, mener MA – rusfri trafikk og livsstil. MA etterlyser en mer visjonær holdning til alkolås i langtidsplanen, som skal ligge til grunn for reduksjon av drepte og hardt skadete på norske veier de neste ti årene.

- NTP for årene 2014 – 2023 legger opp til ambisiøse mål om å redusere ulykkene i årene som kommer. Men NTP burde ha inneholdt en mer konkret plan og målsetning om innføring av alkolås som et effektivt middel mot alkoholpåvirket kjøring og de mange ulykkene dette medfører, sier direktør Terje Tørring i MA – rusfri trafikk og livsstil.

Effektivt middel

- Både internasjonalt og her hjemme ser vi en utvikling mot at alkolås tas i bruk på nye områder, og NTP burde være en gylden anledning til å gjøre effektive grep mot promillekjøringen. Og Norge kunne vist en internasjonal lederrolle på et område der vi begynner å henge etter, sier Tørring

NTP understreker at veitrafikkulykker utgjør et stort problem. Mer enn hver femte dødsulykke og alvorlige skade i trafikken har rus som medvirkende årsak. Det er et uttrykt mål å arbeide for en betydelig reduksjon i antallet drepte og hardt skadete på norske veier de neste årene.

- For å komme ytterligere ned i antallet ulykker må det tas nye midler i bruk. Alkolås er et effektivt middel mot at alkoholpåvirkete sjåfører kan få startet bilen, sier Tørring, som understreker at MA ser dette i et bredt trafikksikkerhetsperspektiv.

- Sammen med annen bilteknologi kan alkolås være med på å gjøre trafikken sikrere, enten det gjelder skolebussene for barna våre, annen persontransport, varetransporten og aller helst alle nye biler. MA mener at alle disse målene burde vært tatt inn i NTP og nådd innen tiårsperioden.

- Det må bli like selvsagt og lett å aktivere alkolåsen, som det er å sette på seg sikkerhetsbeltet før du starter bilturen. Det vil sikre oss mot livsfaren ved å møte de mange som kjører alkoholpåvirket på norske veier hver eneste dag, sier Terje Tørring i MA.

--------------------------------------------------------

Om MA - rusfri trafikk og livsstil

MA – rusfri trafikk og livsstil, ble startet som Motorførernes Avholdsforbund i 1928. I 85 år har bilorganisasjonen arbeidet for trafikksikkerhet, spesielt for å forhindre ruspåvirket kjøring. Rus er medvirkende årsak i omtrent hver fjerde dødsulykke i trafikken. MA var en viktig aktør da Norge fikk verdens første promillegrense på 0,5 i 1936, og var en pådriver for å få dagens grense på 0,2. De siste 10 årene har MA arbeidet for å få alkolås innført i alle nye kjøretøyer, og setter også fokus på annen trafikkrus enn alkohol; medikamenter og narkotika.

Kontaktpersoner:
Terje Tørring, direktør MA – rusfri trafikk og livsstil, tlf. 92 06 08 21
Hans-Erik Hansen, redaktør MA – rusfri trafikk og livsstil, tlf. 92 43 01 16

Bilde fra MA til fri bruk til denne pressemeldingen:

TerjeTrringDirektrMAFotoHEHansenMA2010IMG_1493justNett


Terje Tørring, direktør i MA - rusfri trafikk og livsstil

12.04.2013