amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

MA – Rusfri Trafikk arbeider for økt trafikksikkerhet og spesielt for rusfri trafikk. Det forskes mye på trafikkulykker og tilstandene i trafikken, men rus i trafikken er et komplekst tema. Vi har derfor sammenstilt relevant forskning om temaet i rapporten «En oversikt over rus i trafikken i Norge og internasjonalt».  Dette for å få en samlet, lett tilgjengelig oversikt om hva man vet om rus i trafikken i Norge pr. 2017. 

Vi ønsker at rapporten skal bidra til å øke kunnskapen om rus i trafikken. Dette er interessant for alle som jobber med rusforebygging og behandling. I tillegg til faktatall og statistikk på rusforekomst og alvorlige trafikkulykker, omhandler rapporten norsk lovgivning når det gjelder rus og trafikk, hvordan ulike rusmidler virker på mennesket, ulykkesrisiko ved kjøring under påvirkning av ulike typer rusmidler, karakteristika for en ruskjører, samt holdninger og tiltak for å redusere kjøring i påvirket tilstand.

Her finner du hele rapporten "En oversikt over rus i trafikken i Norge og internasjonalt". Ønsker du rapporten i trykt utgave koster den 120 pr- stk. pluss porto. Ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

106 personer mistet livet på våre veier i 2017. Det er det laveste tallet på 70 år. Møteulykker og utforkjøringsulykker dominerer, og over halvparten av de omkomne er menn over 45 år som har kjørt i for høy hastighet. Samtidig er det positivt å merke seg at andelen unge menn (16 – 24 år) som omkom i 2017 er vesentlig lavere enn på lenge. 13 ungdommer døde, mot 24 i 2016 og 33 i 2015. Les mer om de historisk lave dødstallene i trafikken i Motorføreren 1-2018.

Menneskers liv kan bli endret på et øyeblikk og uskyldige trafikanter blir alvorlig skadet eller drept. Pårørende blir påført sorg som ofte varer livet ut. Samfunnet får store økonomiske belastninger, og den som har påført andre skade eller død må leve med det på samvittigheten resten av livet. For å få ulykkestallene ytterligere ned, må det jobbes med holdningsskapende arbeid og trafikantrettede tiltak. Bilene blir stadig tryggere og veier forbedres, men det er like fullt mennesket i trafikken og de valgene han eller hun tar, som er avgjørende.

Rus i trafikken
Rus er en betydelig og medvirkende årsak til at alvorlige ulykker skjer i trafikken. En regner med at i over ¼-del av alle trafikkulykker er rus involvert. Les mer om trafikkulykker og rus på Oslo universitetssykehus sine sider.

I 20 prosent av dødsulykkene i 2017 (20 av totalt 102 ulykker) har ruspåvirkning sannsynligvis vært en medvirkende faktor. I disse 20 ulykkene var 21 rusede personer involvert. 20 personer ble drept i disse ulykkene, ingen ble hardt skadde, 2 ble lettere skadd og 10 kom uskadd fra ulykkene.

Av de 18 førerne som var involvert i disse 20 dødsulykkene i 2017, inkludert 3 syklister, var 6 edru, 6 påvirket av alkohol, 6 hadde blandingsrus (alkohol + annet rusmiddel), mens 4 var påvirket av annet rusmiddel enn alkohol. Da er de 4 førerne i fotgjengerulykker hvor fotgjengeren var rusa holdt utenfor. I alle disse ulykkene har ruspåvirkning vært en sannsynlig avgjørende faktor, eller en faktor som i stor grad medvirket til at ulykken inntraff.

I 21 % av dødsulykkene i perioden 2005 – 2017 har ruspåvirkning vært en medvirkende faktor. Andelen av dødsulykkene hvor ruspåvirkning har vært medvirkende faktor har variert en del over tid. Etter en nedgang fra 2008 til 2011, økte andelen i 2012, for så igjen å gå ned i 2013. I 2014 til 2016 har andelen igjen økt. Det er grunn til å anta at det reelle omfanget av ruspåvirket kjøring er større, ettersom det ikke tas utvidet blodprøve av alle innblandede førere eller utføres obduksjon på alle omkomne førere.

Informasjonen er hentet fra Statens vegvesen sine analyser av alle dødsulykker i trafikken.

I en studie av alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler i spyttprøver fra tilfeldige førere på Østlandet våren 2017 fant en at forekomsten av narkotika ble redusert fra 2,0 % til 1,6 % fra forrige studie 2008-09, mens forekomst av trafikkfarlige legemidler ble redusert fra 3,3 % til 2,2 %. (Gjerde, H., Furuhagen, H., 2017). Les mer om rus i trafikken i rapporten «En oversikt over rus i trafikken i Norge og internasjonalt».

Oppdatert november 2018