Drager-85335-2013-web   Drager-100020-2013-web  

Promillekjøring en av de viktigste risikofaktorene i vegtrafikken her i landet. Omtrent en tredjedel av alle drepte bilførere har promille i blodet.

De tradisjonelle tiltakene mot promillekjøring er politikontroll og opplysningsvirksomhet. Det er ressurskrevende å kontrollere promillekjøring i trafikken, derfor er det behov for flere virkemidler for å redusere omfanget av promillekjøring. Alkolås kan være et slikt tiltak.

Bruk av alkolås bør derfor bli en naturlig del av en systematisk sikkerhetstenkning i vegtransporten. En alkolås er en teknisk anordning som kobles til bilens tenningssystem. Før bilen startes må føreren blåse i et munnstykke slik at utåndingsluften kontrolleres. Dersom utåndingsluften inneholder mer alkohol enn den fastsatte lovlige grensen, er det ikke mulig å starte bilen. I Norge er promillegrensen 0,2 på veg.

Alkolås brukes i dag både som et kvalitetssikringsverktøy av transporter og som alternativ til inndragning av førerkortet; i et alkolåsprogram. Alkolås ble først tatt i bruk som alternativ til straff ved promillekjøring i USA på midten av 1980-tallet. Sverige var det første landet i verden som tok i bruk alkolås for å kvalitetssikre transporter. Siden er alkolås tatt inn som et mulig tiltak i ISO 39001 for trafikksikkerhet.

I Norden har svenske Motorförarnas Helnykterhetsförbund et godkjent testlaboratorie for alkolåser. De har også lagt ut anbefalinger over alkolåser som kan benyttes til kvalitetssikring av transporter og i ordninger hvor alkolås er et alternativ til inndragning til førerkortet.
Sjekk MHFs nettside her.  

MA – rusfri trafikk anbefaler at du kun kjøper alkolås som oppfyller siste CENELEC-standard EN 50436-1:2014 eller EN 50436-2:2014. Disse oppfyller de krav til kvalitet og pålitelighet som trengs for et slik tiltak. I tillegg kan det gjøres noen individuelle tilpassede spesifikasjoner for deg.

Har du spørsmål om alkolås tar du bare kontakt med oss.