Norge har hatt en promillegrense på 0,2 promille for fører av motorvogn siden 1. januar 2001.

 

 promille-illustrasjon