Trafikkfarlige rusmidler

Print

Trafikkfarlige rusmidler

Det er ditt ansvar!

Andelen påvirkede fører i dødsulykker har siden 2005 holdt seg konstant på rundet 21 % i gjennomsnitt. Men den reelle andelen ruspåvirkede førere involvert i dødsulykker er trolig høyere da politiet ikke ber om obduksjon av alle trafikkdrepte.

Alkohol

Det farligste rusmiddelet i trafikken er alkohol. Selv om omfanget av alkoholpåvirket kjøring i vanlig trafikk er svært lavt i Norge sammenlignet med de fleste andre land i Europa, er likevel en stor andel av dødsulykkene i trafikken relatert til alkoholpåvirkning. Den siste vegkantundersøkelsen på Østlandet våren 2017 viser at fortsatt har om lag 0,2 % av de som kjører promille. Dette tallet er likt sammenlignet med undersøkelsen fra 2007/98. Les mer her.

Legemidler og narkotika

Det er mange som ikke er klar over at Norge i 2012 innførte faste grenser for 20 stoffer påvirknings av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol tilsvarende alkoholpromille på 0,2. I 2016 ble det lagt til konsentrasjonsgrenser for ytterlige 8 stoffer. For 22 av stoffene er det i tillegg fastsatt straffeutmålingsgrenser tilsvarende 0,5 og 1,2 promille alkohol. I tillegg til en del legemidler finner du narkotiske stoffer som cannabis, LSD og forskjellige opioider og sentralstimulerende stoffer som amfetamin, kokain og MDMA på lista. Alle stoffene kan du finne ved å gå inn på forskriften her.

Last ned brosjyren "Trafikkfarlige medikamenter" her.