bilde

Hva kreves for å beholde førerkortet etter fylte 80 år?
Ønsker du å fortsette å kjøre etter fylte 80 år, må du gjennomgå en helseundersøkelse hos fastlegen din eller annen lege. Hvis du oppfyller helsekravene, vil legen gi deg en helseattest med gyldighet inntil tre år. Du kan da få en helseattest med varighet inntil tre år, hvis ikke legen av medisinske årsaker gir deg en kortere frist.

I tillegg til å sjekke din fysiske helse og syn kan legen også hvis vedkommende finner helt tydelige tegn på kognitiv svikt som medfører trafikksikkerhetsrisiko, gjennomføre en kognitiv test. Ved tvil kan legen også rekvirere en kjørevurdering. Les mer om de forskjellige testene en lege kan rekvirere om det er tvil om § 15 i helsekrav til førerkort er oppfylt.

Etter legebesøket må du møte opp personlig og levere helseattesten på en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner. Helseattesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den leveres. Du vil få et nytt førerkort med gyldighet ut i fra helseattesten.

Ved senere fornyelser må samme prosess med ny helseattest og nytt førerkort gjentas. Du må fornye førerkortet før utløpsdato for å kunne ha uavbrutt førerrett.

Hvis du blir akutt syk, hva da?
Vegtrafikklovens § 21, har krav om at ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når du er i en slik tilstand at du ikke kan kjøre på trygg måte. Enten grunnen er at du er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller er syk, svekket, sliten eller trett, eller at det skyldes andre omstendigheter.

Husk at du ikke kan kjøre et kjøretøy ved kortvarig sykdom, helsesvekkelse eller hvis du bruker medikamenter som gjør at du ikke kan kjøre på en trafikksikker måte. Snakk med din lege om dette. Lege skal oppfordre til å levere inn førerkortet hvis du ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles. Legen har og plikt til å melde fra til fylkesmannen dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig (seks måneder eller mer) og en ikke fyller helsekravene for førerkort. I slike tilfeller går opplysningsplikten foran taushetsplikten helsepersonell har.

Les mer på Helsedirektoratet sine nettsider om krav til helse ved førerkort.

 

Oppdatert juni 2019