amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

 bilde

Hva kreves for å beholde førerkortet etter fylte 75 år?
Ønsker du å fortsette å kjøre etter fylte 75 år, må du gjennomgå en helseundersøkelse hos fastlegen din eller annen lege. Hvis du oppfyller helsekravene, vil legen gi deg en helseattest med gyldighet inntil tre år. Etter at du har fylt 78 år, får du helseattest med varighet inntil to år.

I tillegg til å sjekke din fysiske helse og syn kan legen også ved mistanke om kognitiv svikt som medfører trafikksikkerhetsrisiko, gjennomføre en kognitiv test. Ved tvil kan legen også rekvirere en kjørevurdering. Les mer om de forskjellige testene en lege kan rekvirere om det er tvil om § 15 i helsekrav til førerkort er oppfylt.

Etter legebesøket må du møte opp personlig og levere helseattesten på en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner. Helseattesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den leveres. Du vil få et nytt førerkort med gyldighet ut i fra helseattesten.

Ved senere fornyelser må samme prosess med ny helseattest og nytt førerkort gjentas. Du må fornye førerkortet før utløpsdato for å kunne ha uavbrutt førerrett.

Hvis du blir akutt syk, hva da?
Vegtrafikklovens § 21, har krav om at ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når du er i en slik tilstand at du ikke kan kjøre på trygg måte. Enten grunnen er at du er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller er syk, svekket, sliten eller trett, eller at det skyldes andre omstendigheter.

Husk at du ikke kan kjøre et kjøretøy ved kortvarig sykdom, helsesvekkelse eller hvis du bruker medikamenter som gjør at du ikke kan kjøre på en trafikksikker måte. Snakk med din lege om dette. Lege skal oppfordre til å levere inn førerkortet hvis du ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles. Legen har og plikt til å melde fra til fylkesmannen dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig (seks måneder eller mer) og en ikke fyller helsekravene for førerkort. I slike tilfeller går opplysningsplikten foran taushetsplikten helsepersonell har.

Les mer på Helsedirektoratet sine nettsider om krav til helse ved førerkort.

 

Oppdatert februar 2019