Alle merker nok når de blir eldre at ting ikke går like fort som det gjorde tidligere, og da kan det være utfordrende å bevege seg i trafikken. Trafikkbildet har forandret seg mye og har økt med 3,5 ganger siden 1970. Trafikkbildet har blitt krevende og krever mye mer av deg som trafikant. Det er blitt tøffere i trafikken med årene, med større trafikkmengde og mange nye veier.  

Bilbruk er et viktig bidrag til de eldre sin livskvalitet. Når helsa blir dårligere, blir gjerne bilen enda viktigere for oss enn den var tidligere. Statens Vegvesen har i samarbeid med en rekke instanser utviklet et kurstilbud med sikte på trygg framkommelighet for eldre. MA – Rusfri Trafikk, Statens vegvesen, trafikkskoler og NAF inviterer derfor alle over 65 år til et gratis oppfriskningskurs over to dager. Kurset er frivillig og en hyggelig måte å friske opp kunnskaper om bilkjøring. Flere tusen bilførere har gjennomført kurset, og erfaringene fra deltakerne er svært positive. 

Kurset har ikke til hensikt å måle føreregenskapene dine, men gjøre deg bevisst på situasjoner der du kan møte ekstra utfordringer. Dette er ingen ny førerprøve, og ingen mister førerkortet! 

Erfaring viser at kursdeltagere ønsker å vite mer om blant annet: vikeplikt, rundkjøring, lyskryss, motorvei, lys og lysbruk etc. Kursene har en trivelig atomsfære, og du kan selv be instruktørene om å ta opp spesielle regler eller situasjoner du kjenner fra lokalmiljøet. Meld deg på oppfriskningskurs bilfører 65 + her.  

Statens vegvesen har fått mange tilbakemeldinger på kursene og ser at det er enkelte trafikksituasjoner som skaper mer usikkerhet enn andre. De har samlet noen av de vanligste utfordringene på en egen kursside for 65 +. Du finner informasjon og videoer her.  

Oppdatert februar 2019