Medikamenter bilde2

 

Trafikkfarlige legemidler
Beroligende og smertestillende midler, samt en rekke andre medisiner, påvirker sentralnervesystemet og dermed dine ferdigheter som bilfører. Tar du flere legemidler sammen, eller sammen med alkohol, kan disse forsterke hverandres virkning. Om du er usikker på om legemidlene du bruker kan påvirke kjøreevnen, bør du diskutere dette med legen din.

​Legemidler som kan være trafikkfarlige, er merket med rød varseltrekant. Hvis du bruker legemidler bør du alltid sjekke om pakningen har varseltrekant, i tillegg til å lese pakningsvedlegget. Mange medisiner påvirker først og fremst kjøreferdighetene den første tiden etter at du har begynt å ta medisinene, inntil kroppen har vent seg til legemiddelet. Om du er usikker på om legemidlene du bruker kan påvirke kjøreevnen din, bør du diskutere dette med fastlegen din.

17 0300 PilleeskeNY 4 750x500 beskj
Sovemedisin og beroligende legemidler

Mange legemidler kan føre til at man blir mindre kritisk, mindre årvåken og får lengre reaksjonstid. I tillegg kan legemidlene svekke en rekke andre ferdigheter som er viktige når man kjører bil. En del sovemidler og beroligende midler inneholder benzodiazepiner. De vanligste brukte er Valium (diazepam), Sobril (oksazepam), Mogadon (nitrazepam), Imovane, Rivotril (klonazepam) og Xanor (alprazolam). Omlag en halv million nordmenn får resept for benzodiazepiner hvert år.

Det er forbudt å bruke og oppbevare benzodiazepiner dersom man ikke har fått de på resept fra lege. Det har de seneste årene blitt et ganske utbredt rusmiddel som også importeres og selges illegalt. Ved misbruk som rusmiddel inntas det vanligvis i større doser enn reseptdoser. Veldig ofte også i kombinasjon med andre stoffer. Vanlige ruseffekter er å bli avslappet/beroliget, trøtt og sløv. I tillegg svekkes hukommelse og reaksjonsevne. Disse stoffene sløver også brukerens impulskontroll og evne til å regulere adferd. Les mer om trafikkfarlige legemidler. 

Noen narkotiske stoffer brukes også som legemidler, men da i lavere doser. Dette gjelder for eksempel amfetamin og opioider. Narkotiske stoffer påvirker hjernen på ulike måter og med kritikkløshet, prestasjonsforringelse og økt risikovillighet til følge. Dette gjelder for amfetamin, kokain, ecstasy, cannabis (hasj, marihuana), heroin og morfin.

Last ned brosjyren "Trafikkfarlige medikamenter" her.

 

Oppdatert januar 2020.