Biodrivstoff
Biomasse er den eneste fornybare karbonkilden og kan derfor brukes til produksjon av fornybart drivstoff og kjemikalier. I Statsbudsjettet for 2017 vedtok Stortinget at 20 prosent av alt drivstoff brukt av norske biler skal være biodrivstoff i 2020. Biodrivstoff anses som et lovende alternativ til dagens fossile drivstoff, ettersom det har potensial til å erstatte de fossile drivstoffene innenfor den eksisterende infrastrukturen for energiforsyning. EU har krav om at det skal blandes inn 5,75 prosent biodrivstoff i all bensin og 7 prosent i diesel som brukes til landtransport.

Les mer om biodrivstoff på Miljødirektoratet sine sider. Du finner også mer utfyllende informasjon om de forskjellige biodrivstofftypene som biodiesel, bioetanol, biogass mv. hos Drivkraft Norge (tidligere Norsk Petroleumsinstitutt).

Biodrivstoff

 

Hydrogen
En hydrogenbil drives av en brenselcelle som enkelt sagt omdanner hydrogen til elektrisitet. Den benytter hydrogen lagret i en trykksatt tank og oksygen fra omgivelseslufta til å produsere strøm og varme. I Norge har vi behov for ekstra varme i kjøretøyet i minst åtte måneder i løpet av året. Et hydrogenkjøretøy har like lang rekkevidde sommer som vinter, fordi man benytter denne restvarmen uten at det går på bekostning av rekkevidden. Framdriften i en hydrogenbil skjer med hjelp av elektromotorer, og de er derfor elbiler som henter energien fra prosessen i brenselcella framfor å hente den fra et batteri. Jo lengre man skal kjøre og jo tyngre last, jo mer attraktivt kan en derfor si at en hydrogenelektrisk drivlinje i et kjøretøy er. Hydrogen slipper kun ut ren vanndamp og regnes derfor som en nullutslippsbil på linje med elbilene. Norsk Hydrogenforum har laget en video om brenselcellas virkemåte.

En hydrogenbil har fullt avgiftsfritak på lik linje med elbiler og koster fra 450 000. En oversikt over hvilke biler som er tilgjengelige i Norge finnes her. Du bruker om lag 100 g hydrogen pr mil, og en full tank på dagens hydrogenbiler tar omkring 5 kg. Det gir omkring 50 mils rekkevidde til en pris på rundt 9 kr pr 100 g. Det vil da koste omlag 450 kr for full tank.

Salget av hydrogenbiler går svært treigt. På slutten av 2019 var det registrert 144 hydrogenbiler i Norge. 97 var registrert i Oslo og Akershus. Hovedårsaken er at det foreløpig er svært få hydrogenstasjoner i Norge. Stasjonen på Høvik som eksploderte i juni 2019, ble gjenåpnet i november 2019. De andre UnoX-stasjonene ble stengt som følge av denne eksplosjon.

Enova har etablert støtteordninger for etablering av hydrogenstasjoner, og en regner derfor med på sikt at det blir flere fyllestasjoner for hydrogen i Norge. Men først må en være trygg på at en har god nok sikkerhet på disse stasjoene for å unngå flere hendelser slik som i Sandvika.

Norsk Hydrogenforum  oppdaterer kontinuerlig kart over hydrogenstasjoner og planlagte stasjoner i Norge. 

Hyops hydrogenstaasjon OSL

Hydrogenstasjon på Oslo Lufthavn P5. Det er uvist når den åpner igjen.

 

 Sist oppdatert januar 2020.