Biodrivstoff
Biomasse er den eneste fornybare karbonkilden og kan derfor brukes til produksjon av fornybart drivstoff og kjemikalier. I Statsbudsjettet for 2017 vedtok Stortinget at 20 prosent av alt drivstoff brukt av norske biler skal være biodrivstoff i 2020. Biodrivstoff anses som et lovende alternativ til dagens fossile drivstoff, ettersom det har potensial til å erstatte de fossile drivstoffene innenfor den eksisterende infrastrukturen for energiforsyning. EU har krav om at det skal blandes inn 5,75 prosent biodrivstoff i all bensin og 7 prosent i diesel som brukes til landtransport.

Les mer om bærekraftkriteriene og biodrivstoff på Miljødirektoratet sine sider. Du finner også mer utfyllende informasjon om de forskjellige biodrivstofftypene som biodiesel, bioetanol, biogass mv. hos Drivkraft Norge (tidligere Norsk Petroleumsinstitutt).

Biodrivstoff

Hydrogen
En hydrogenbil drives av en brenselcelle som enkelt sagt omdanner hydrogen til elektrisitet. Den benytter hydrogen lagret i en trykksatt tank og oksygen fra omgivelseslufta til å produsere strøm og varme. I Norge har vi behov for ekstra varme i kjøretøyet i minst åtte måneder i løpet av året. Et hydrogenkjøretøy har like lang rekkevidde sommer som vinter, fordi man benytter denne restvarmen uten at det går på bekostning av rekkevidden. Framdriften i en hydrogenbil skjer med hjelp av elektromotorer, og de er derfor elbiler som henter energien fra prosessen i brenselcella framfor å hente den fra et batteri. Jo lengre man skal kjøre og jo tyngre last, jo mer attraktivt kan en derfor si at en hydrogenelektrisk drivlinje i et kjøretøy er. Hydrogen slipper kun ut ren vanndamp og regnes derfor som en nullutslippsbil på linje med elbilene. Norsk Hydrogenforum har laget en video om brenselcellas virkemåte.

En hydrogenbil har fullt avgiftsfritak på lik linje med elbiler og koster fra 450 000. En oversikt over hvilke biler som er tilgjengelige i Norge finnes her.  Du bruker om lag 100 g hydrogen pr mil, og en full tank på dagens hydrogenbiler tar omkring 5 kg. Det gir omkring 50 mils rekkevidde til en pris på rundt 9 kr pr 100 g. Det vil da koste omlag 450 kr for full tank. Allikevel ble det i 2017 kun solgt 55 hydrogen personbiler her til lands. Hovedårsaken er at det foreløpig er svært få hydrogenstasjoner i Norge. Det er i ferd med å endre seg. Enova har etablert støtteordninger, og det finnes stasjoner i Bergen, Trondheim og i Oslo-regionen. Norsk Hydrogenforum  oppdaterer kontinuerlig kart over hydrogenstasjoner og planlagte stasjoner i Norge. Pr september 2018 finnes det 4 stasjoner i drift.

Hyops hydrogenstaasjon OSL

Desverre er alle Hyops hydrogenstasjon nå stengt. Her fra Oslo Lufthavn P5.

 

 Sist oppdatert november 2018.