Elbiler gir ingen lokale utslipp av partikler, NOX, HC eller CO. Elbiler på norsk, fornybar energi bidrar i svært liten grad til CO2-utslipp. I følge NVE er norsk kraftproduksjon i all hovedsak fornybar, med 98 prosent i 2018.Virkningsgraden på en elektrisk motor ligger over 85 - 90 prosent, mens en dieselmotor kan ligge på rundt 40 prosent og en bensinmotor ligger på rundt 25-30 prosent. Derfor vil også elektrisitet produsert av fossilt brensel ha vesentlig lavere CO2-utslipp på grunn av elmotorens høye effektivitet.

Elbilmytene
Elbiler er bra for både klima og miljø. Andre mener at elbiler ikke gir noen som helst miljøgevinst, og at fordelene elbilister får er dypt urettferdig. Elbiler er mer energieffektive i bruk enn fossilbiler. Men hva med all energien som går med til produksjonen? Og hva med strømmen som brukes til å lade elbiler med? Den slipper vel også ut CO2? Og elbiler må vel slite mye mer på veiene, og dermed skape mer svevestøv enn fossilbiler? Teknisk ukeblad har samlet 12 påstander om elbiler og forurensing, og forsøkt å finne ut hva som egentlig stemmer.

Det hersker også usikkerhet knyttet til batteriets forventede levetid. Norges høye elbilantall har gitt bilprodusentene god kunnskap om batterienes faktiske levetid i normal trafikk, og så langt ser det ut til at batteriene vil vare lengre enn bilen. Litiumbatteriene, som til nå har vært de mest vanlige, blir trolig også erstattet av fast-stoff batterier  som har 2,5 ganger høyere energitetthet enn et vanlig litiumbatteri. Dette vil gi lengre rekkevidde, og i tillegg skal det være mulig å hurtiglade batteriet på ETT minutt. Norge fikk sin første superhurtiglader  på Ås utenfor Oslo i april 2018.

elbil kontakt

Lade hjemme
Fem prosent av landets bilpark er elbiler, og andelen er på vei opp. Vanligvis er det ikke veldig mye spesialtilpasning som skal til for at sikkerheten knyttet til hjemmelading er ivaretatt. Det er utarbeidet en veileder for lading av elbiler hjemme av DSB, NELFO, NEK og Elbilforeningen. Du finner veilederen her.

Vi har samlet noe av det du trenger å vite om elbil og hjemmelading i en egen artikkel i Motorføreren 1-2018.

Ladbare og ikke-ladbare hybrider
En hybridbil har både en forbrenningsmotor (bensin, diesel eller gass) og en elektrisk motor til framdrift. Det finnes både ladbare og ikke-ladbare hybrider.

Ladbar hybrid eller plug-in hybrid
En plug-in hybrid har en batteripakke som lades opp på samme måte som i en elbil og kan kjøres kun med elektrisitet. Dagens plug-in hybrider har en rekkevidde på mellom 5-7 mil på el. Når energien i batteriet er brukt opp, slår bilen om til å bruke bensin/diesel som drivstoff. Mange velger en plug-in hybrid for å ha en bil som kan brukes både til ferieturen og de daglige småturene. På de korte småturene kan en i hovedsak kjøre på den elektriske motoren. TØI har i sin reisevaneundersøkelse funnet ut at om lag 70 prosent av våre daglige reiser er under 10 km. Mange av oss kan derfor velge en ladbar hybrid, og bidra til bedre klima og miljø. I 2018 ble det solgt omlag 18 prosent plug-in hybrider av alle personbiler i landet, i 2019 bikk dette tallet ned til 13,5 prosent. Du får plug-in hybrider både med bensin og diesel. Fra 2020 blir bilavgiftene lagt om så en skal gå fra den såkalte NEDC-testen for utslipp, til den nye WLTP-testen, Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure. Dette får noe ulikt utslag på utsalgsprisen til de forskjellige bilmodellen. Sjekk de nye bilavgiftene på denne bilkalkulatoren.

Ikke ladbar-hybrid
Batteriene i en ikke ladbar hybrid kan ikke lades på strøm. Disse lades ved hjelp av energien som bilen selv produserer. Samspillet mellom forbrenningsmotoren og den elektriske motoren gjør at bilen bruker mindre drivstoff og slipper ut mindre CO2 enn biler som går kun på fossilt drivstoff.

En ikke-ladbar-hybridbil lages slik at forbrenningsmotoren går på et optimalt turtall, som gir lave utslipp av hydrokarboner, nitrogenoksider og partikler (lokale utslipp). Fordelen med en ikke-ladbar hybridbil vil være særlig stor ved køkjøring og i bykjøring, fordi forbrenningsmotoren stopper ved lave hastigheter og når bilen står stille. Bilen kan da ofte gå utslippsfritt med den elektriske motoren. En ikke-ladbar hybridbil har fra 2018 ingen avgiftsfordel slik de hadde tidligere.

Les i Motorføreren nr.5-2017 om test av ladbar hybrid.

Test av ladbar hybrid MF5 17

 

Sist oppdatet januar 2020.