Et hvert liv som går tapt på veiene, er ett for mye

Et hvert liv som går tapt på veiene, er ett for mye

Kronikk

Publisert: 12. desember 2023

Forfatter: Anders Skavdal Havdal

Når vi nå går inn i julen, en tid de fleste av oss gleder oss til, blir vi minnet på at det også finnes dem som ikke er like heldige. Et hvert liv som har gått tapt på veiene, har en dyp innvirkning på samfunnet og enkeltfamilier.

Kjære alle sammen,

Veien mot Nullvisjonen er både utfordrende og gledelig. Gledelig fordi arbeidet utgjør en forskjell og vi ser resultater på sikt. Det er all grunn til å berømme den innsatsen som blir lagt ned her til lands. Samtidig er den også utfordrende fordi vi fortsatt har en lang vei å gå. Fortsatt mister alt for mange livet på våre veier og fortsatt velger noen å sette seg bak rattet når de burde latt bilen stå.

I forrige uke mottok vi rapporten fra ulykkesanalysegruppen til Statens vegvesen (UAG). Den gir oss et dyptgående innblikk i alle trafikkulykkene i 2022. Rapporten kastet lys over en urovekkende realitet – 20 prosent av dødsulykkene i trafikken i fjor hadde rus som medvirkende årsak. Disse 20 prosentene utgjør 21 ulykker som krevde 23 liv. Vi vet også at 13 av ulykkene hadde alkohol som medvirkende faktor, 4 hadde blandingsrus og 4 hadde annen type rus.

Tallene er dessverre ikke overraskende, men desto mer alarmerende. Heldigvis har 2023 vært et år hvor vi har fått gehør for flere viktige saker. Tolletaten kan nå rusteste på sine kontrollpunkter, fra nyttår er det alkolås i alle busser og minibusser som driver persontransport mot vederlag, og i november tok Høyres representant i justiskomiteen til ordet for alkolås for promilledømte. Vi håper disse tingene kan gi utslag på neste års statistikk. Samtidig har vi startet et samarbeid med Nord universitet i Trøndelag. Der skal vi bruke kjøresimulator til å undersøke langtidsvirkningene av beroligende medisiner i forbindelse med bilkjøring.

Når vi nå går inn i julen, en tid de fleste av oss gleder oss til, blir vi minnet på at det også finnes dem som ikke er like heldige. Et hvert liv som har gått tapt på veiene, har en dyp innvirkning på samfunnet og enkeltfamilier.

I fjor snakket vi om de tomme stolene i julen, symbolene på dem vi savner. Denne tanken er like aktuell i år og vil fortsette å være det til Nullvisjonen er en realitet. I år ønsker jeg likevel å se på det fra en litt annen vinkel. Julen er ikke bare en tid til refleksjon for dem som har mistet noen de er glade i, men for oss alle. Bruk dagene sammen med familie og venner til å sette pris på hverandre. Vær takknemlig for dem du har rundt deg og ta opp samtaler om våre holdninger som trafikanter. Små tiltak rundt middagsbordet kan faktisk utgjøre en stor forskjell i det store bildet.

Da gjenstår det bare å ønske deg og dine en god og trafikksikker jul!

Vi høres i 2024!

Anders Skavdal Havdal

Generalsekretær, MA – Rusfri Trafikk