Hva er forskjellene?
Støtt oss

Du og dine er viktig for oss i arbeidet for en rusfri trafikk.

– Du får gode medlemsfordeler.
– Du gjør MA – Rusfri Trafikk sterkere og enda mer slagkraftig i arbeidet for økt trafikksikkerhet.
– Du får muligheten til å engasjere deg lokalt.

Bli medlem

– Du gir verdifull støtte til arbeidet for en rusfri trafikk og økt trafikksikkerhet.
– Du får dessuten tilgang til gode medlemsfordeler. Gir du kr. 500 eller mer i løpet av et år kan du få skattefradrag.

Bli fast giver

– Vi kjempet for innføringen av promillegrensen på 0,5 i 1936 og 0,2 i 2001.
– Vi var pådriver for bilbeltepåbudet i 1978.
– Vi bidro til stortingets vedtak om alkolås i buss og minibuss.
– Vi arbeider for alkolås for promilledømte og personer med alkoholavhengighet.
– Vi arbeider for at promillegrensen for fritidsbåter senkes til 0,2.
– Vi arbeider for at tolletaten skal kunne foreta rustesting.

Hvorfor bli medlem?

– Du får gode medlemsfordeler.
– Du gjør MA – Rusfri Trafikk sterkere og enda mer slagkraftig i arbeidet for økt trafikksikkerhet.
– Du får muligheten til å engasjere deg lokalt.

Bli medlem

Hvorfor bli fast giver?

– Du gir verdifull støtte til arbeidet for en rusfri trafikk og økt trafikksikkerhet.
– Du får dessuten tilgang til gode medlemsfordeler. Gir du kr. 500 eller mer i løpet av et år kan du få skattefradrag.

Bli fast giver

Hvorfor støtte oss?

– Vi kjempet for innføringen av promillegrensen på 0,5 i 1936 og 0,2 i 2001.
– Vi var pådriver for bilbeltepåbudet i 1978.
– Vi bidro til stortingets vedtak om alkolås i buss og minibuss.
– Vi arbeider for alkolås for promilledømte og personer med alkoholavhengighet.
– Vi arbeider for at promillegrensen for fritidsbåter senkes til 0,2.
– Vi arbeider for at tolletaten skal kunne foreta rustesting.

Bli medlem? Se våre medlemsfordeler