Du kan bidra, bli en veivokter!

1 av 4 dødsulykker i trafikken skyldes ruskjøring.

I snart hundre år har vi jobbet for å hindre rus i trafikken. Det hadde vi ikke klart uten våre medlemmer, vi kaller dem Veivoktere.

Hjelp oss å gjøre veien 100 % rusfri!

Bli en Veivokter, du også!

MA - Rusfri Trafikk er en frivillig organisasjon som har kjempet for rusfrie veier og økt trafikksikkerhet siden 1928. Dette gjør vi blant annet gjennom å skape bevissthet og endre holdninger knyttet til rus og trafikksikkerhet.

Gjennom årene har vi også, sammen med våre medlemmer, demonstrert stor påvirkningskraft og har vært med på å påvirke politikk og lovverk for å realisere Nullvisjonen – en trafikk der ingen skal dø som følge av ruspåvirket kjøring.

Bli Veivokter, du også!

Hver dag skjer 140 000 turer i ruspåvirket tilstand i Norge. Som Veivokter er du med i kampen om rusfrie veier. Det koster kun 190,- i året og du får tilgang til en rekke medlemsfordeler.

Ja takk, jeg vil bli Veivokter!

Se alle medlemsfordelene.

Sammen med våre Veivoktere

  • jobber vi holdningsskapende
  • legger press på myndighetene
  • informerer om alt som omhandler ruspåvirket kjøring
  • kjemper videre for trygg ferdsel på vei og sjø
  • skal vi oppnå målet om en 100 % rusfri trafikk

Les mer om hvordan vi jobber