Medlemsvilkår

Medlemskapet

  • Som medlem i MA – Rusfri Trafikk er du en viktig bidragsyter i arbeidet for en rusfri trafikk og Nullvisjonen.
  • Medlemskap og fordeler følger personen det er utstedt på. Betalt medlemskap kan overføres gjenlevende ektefelle eller samboer ved dødsfall, til neste forfall.
  • Ved nyinnmelding er medlemskapet gyldig fra betalingsdato og ett år fram i tid. Medlemskapet er løpende og fornyes hvert år. Faktura på ny periode sendes ut i god tid. Ved betalt kontingent videreføres medlemskap og tilhørende fordeler levert av MA og våre samarbeidspartnere.
  • Medlemskapet og medlemsfordeler knyttet til medlemskapet er kun gyldig ved betalt kontingent innen forfall.
  • Innbetalt kontingent regnes som forfalt, og refunderes ikke. Dog refunderes normalt kontingent inntil 1 måned etter betalingsdato ved dødsfall eller alvorlig sykdom.
  • Personer under 15 år må ha foresattes godkjennelse.

 

Endringer

  • Ved endring av medlemskap må dette meldes til medlemsservice før forfall 31.12 aktuelt år.
  • Alle endringer knyttet til personopplysninger skal skje direkte til medlemsservice på e-post ma@marusfritrafikk.no eller telefon 22 47 42 00.